David CAMPBELL BANNERMAN : 8. volební období 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen

Národní strany 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (Spojené království)

Předseda 

  • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Irákem

Poslanci 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro mezinárodní obchod
  • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegace pro vztahy s Irákem
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
  • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Konference předsedů delegací
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro mezinárodní obchod

Náhradník 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO ke korupci a lidským právům ve třetích zemích  
- INTA_AD(2017)602958 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy  
- INTA_AD(2017)599646 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017  
- INTA_AD(2016)582234 -  
-
INTA 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Prohlášení