• Vicky   FORD  

Vicky FORD : Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) - 8. volební období 

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o zlepšení léčby vzácných onemocnění  
- P8_DCL(2015)0019 - Nevzato v potaz  
Françoise GROSSETÊTE , Nathalie GRIESBECK , Elisabetta GARDINI , Dame Glenis WILLMOTT , Vicky FORD , Frédérique RIES , Karin KADENBACH , Gilles PARGNEAUX , Philippe DE BACKER , Andrey KOVATCHEV , Elena GENTILE  
Datum zahájení : 18-05-2015
Platné do : 18-08-2015
Počet signatářů : 172 - 24-08-2015