Marta ANDREASEN : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 22-05-2011 : Evropa Svobody a Demokracie - Členka
 • 23-05-2011 / 26-02-2013 : Evropa Svobody a Demokracie - Místopředsedkyně/Členka předsednictva
 • 27-02-2013 / 30-06-2014 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Členka

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 25-02-2013 : United Kingdom Independence Party (Spojené království)
 • 26-02-2013 / 30-06-2014 : - (Spojené království)

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Rozpočtový výbor
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Zvláštní výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Rozpočtový výbor
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 19-04-2012 / 23-05-2012 : Zvláštní výbor pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz
 • 13-03-2013 / 30-06-2014 : Petiční výbor

Náhradnice 

 • 16-07-2009 / 06-10-2009 : Rozpočtový výbor
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Hospodářský a měnový výbor
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Zvláštní výbor pro finanční, hospodářskou a sociální krizi
 • 08-03-2010 / 18-01-2012 : Petiční výbor
 • 19-01-2012 / 26-02-2013 : Hospodářský a měnový výbor
 • 19-01-2012 / 26-02-2013 : Petiční výbor
 • 28-03-2012 / 18-04-2012 : Zvláštní výbor pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2012  
- A7-0240/2014 -  
-
CONT 

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO ke zlepšení rámce správy ekonomických záležitostí a stability v Unii, zejména v eurozóně  
- BUDG_AD(2010)448817 -  
-
BUDG 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám  
- CONT_AD(2013)505992 -  
-
CONT 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací  
- BUDG_AD(2013)500600 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k výroční zprávě Evropské investiční banky za rok 2011  
- CONT_AD(2013)500404 -  
-
CONT 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Otázky položené předsednictvu, Konferenci předsedů a kvestorům 
Poslanci mohou klást předsedovi Parlamentu otázky týkající se plnění úkolů předsednictva, Konference předsedů a kvestorů. Čl. 32 odst. 2 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o podporování sociálního začlenění a potírání všech forem diskriminace na trhu práce  
- P7_DCL(2014)0009 - Nevzato v potaz  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Datum zahájení : 16-01-2014
Platné do : 16-04-2014
Počet signatářů : 75 - 17-04-2014
Písemné prohlášení o porušení práva na vlastnictví v důsledku uplatnění pobřežního zákona na pobřeží Costa Brava (Katalánsko, Španělsko)  
- P7_DCL(2011)0009 - Nevzato v potaz  
Ramon TREMOSA i BALCELLS , Marta ANDREASEN , Santiago FISAS AYXELÀ , Oriol JUNQUERAS VIES  
Datum zahájení : 07-03-2011
Platné do : 09-06-2011
Počet signatářů : 202 - 09-06-2011

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech