Ashley FOX : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 12-12-2016 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 16-01-2017 / 04-07-2017 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 05-07-2017 / 28-02-2018 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (Spojené království)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Mercosurem
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • 16-09-2014 / 11-11-2014 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 09-03-2015 / 30-11-2015 : Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Hospodářský a měnový výbor
 • 15-09-2014 / 11-04-2016 : Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem
 • 12-02-2015 / 08-03-2015 : Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem
 • 30-06-2016 / 18-01-2017 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Hospodářský a měnový výbor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro ústavní záležitosti

Hlavní parlamentní činnost 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k výkladu a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů  
- ECON_AD(2017)609658 -  
-
ECON 
STANOVISKO k výroční zprávě o finančních činnostech Evropské investiční banky  
- ECON_AD(2017)609635 -  
-
ECON 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci  
- ECON_AD(2017)608163 -  
-
ECON 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Integrovaný přístup k politice v oblasti sportu: řádná správa, dostupnost a integrita (A8-0381/2016 - Hannu Takkula) EN  
 

I voted against this report as sport is not an issue that the EU should be discussing.
Not only is sport well outside of the EU’s remit, the adoption of the EU flag and symbol at sporting events is absurd. The European Union is not a super-state nor a federation and so it has no right to demand national sports teams use its flag.

Udržitelné řízení vnějšího rybářského loďstva (A8-0377/2016 - Linnéa Engström) EN  
 

I voted in favour of this regulation on rules for the fishing industry.
The Commission’s role is to ensure that EU legislation is transposed properly and also correctly enforced by Member States. It has become abundantly clear that some governments turn a blind eye to over fishing.
This directly disadvantages those of us who make sure that national fishing industries abide by EU legislation.

Provádění programu Erasmus+ (A8-0389/2016 - Milan Zver) EN  
 

I voted in favour of this report as a programme that delivers good opportunities for young people.
Simplification of the rules will benefit the end users. I hope that the renewed focus on employment skills will help boost youth employment across the EU.
The education exchange programme has been a very popular and successful EU initiative and I hope to see it continue.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o výstavbě strategického dopravního koridoru„Via Carpathia“ ve východních regionech EU  
- P8_DCL(2016)0019 - Nevzato v potaz  
Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Datum zahájení : 07-03-2016
Platné do : 07-06-2016
Počet signatářů : 61 - 08-06-2016
Písemné prohlášení o karpatském regionu v EU  
- P8_DCL(2015)0073 - Nevzato v potaz  
Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Datum zahájení : 14-12-2015
Platné do : 14-03-2016
Počet signatářů : 47 - 15-03-2016
Písemné prohlášení o posílení činnosti v rámci Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva ve Venezuele  
- P8_DCL(2015)0063 - Nevzato v potaz  
Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER  
Datum zahájení : 26-10-2015
Platné do : 26-01-2016
Počet signatářů : 64 - 27-01-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech