Luís Paulo ALVES : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista (Portugalsko)

Poslanci 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro regionální rozvoj
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro regionální rozvoj

Náhradník 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k řešení problému nezaměstnanosti mladých lidí: možná východiska  
- REGI_AD(2013)510752 -  
-
REGI 
STANOVISKO k budoucnosti sociálních služeb obecného zájmu  
- REGI_AD(2011)458568 -  
-
REGI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k reformě společné rybářské politiky – zastřešujícímu sdělení  
- REGI_AD(2012)483783 -  
-
REGI 
STANOVISKO k malému a drobnému rybolovu a reformě společné rybářské politiky  
- REGI_AD(2012)483782 -  
-
REGI 
STANOVISKO k budoucnosti SZP do roku 2020: řešení problémů v oblasti potravin, přírodních zdrojů a územní problematiky  
- REGI_AD(2011)460746 -  
-
REGI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o konkurenceschopnosti a inovačních sítích v nejvzdálenějších regionech Evropské unie  
- P7_DCL(2011)0034 - Nevzato v potaz  
Nuno TEIXEIRA , Luís Paulo ALVES , Elie HOARAU , Gabriel MATO , Maria do Céu PATRÃO NEVES  
Datum zahájení : 04-07-2011
Platné do : 04-11-2011
Počet signatářů : 88 - 27-10-2011

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech