Franz OBERMAYR : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Nezařazení poslanci

Národní strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Freiheitliche Partei Österreichs (Rakousko)

Poslanci 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro regionální rozvoj
  • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Delegace pro vztahy s Íránem
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
  • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku
  • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří

Náhradník 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení k účinné ochraně spotřebitele u speciálních telefonních čísel  
- P7_DCL(2012)0022 - Nevzato v potaz  
Franz OBERMAYR  
Datum zahájení : 11-06-2012
Platné do : 11-10-2012
Počet signatářů : 32 - 11-10-2012
Písemné prohlášení o zastavení výstavby komunikace „Serengeti Highway“  
- P7_DCL(2010)0091 - Nevzato v potaz  
Franz OBERMAYR  
Datum zahájení : 22-11-2010
Platné do : 10-03-2011
Počet signatářů : 49 - 10-03-2011
Písemné prohlášení o povolení nadrozměrných souprav v evropském silničním provozu  
- P7_DCL(2010)0032 - Nevzato v potaz  
Franz OBERMAYR  
Datum zahájení : 19-04-2010
Platné do : 09-09-2010
Počet signatářů : 25 - 09-09-2010

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech