Franz OBERMAYR : 8. volební období 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Nezařazení poslanci
  • 15-06-2015 / 01-07-2019 : Skupina Evropa národů a svobody - Člen

Národní strany 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Freiheitliche Partei Österreichs (Rakousko)

Poslanci 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro mezinárodní obchod
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Indií
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro mezinárodní obchod

Náhradník 

  • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
  • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegace pro vztahy s Íránem
  • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO o situaci v oblasti vztahů mezi EU a Čínou  
- INTA_AD(2018)619364 -  
-
INTA 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Závažné interpelace 
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Mechanismus řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) DE  
 

Ich habe diesem Vorschlag zugestimmt, da der Abbau von grenzübergreifenden Hindernissen in Jurisprudenz und Administration auf freiwilliger Basis sowohl die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten untereinander als auch deren individuelle Entscheidungsfähigkeit fördern.

Návrh dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií (A8-0065/2019 - Sylvia-Yvone Kaufmann) DE  
 

Es handelt sich hierbei um eine rein technische Abstimmung, um die Kooperation zwischen Eurojust und Georgien im Bereich der Bekämpfung der schweren Kriminalität zu ermöglichen. Deshalb habe ich zugestimmt.

Zřízení rámce pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie (A8-0198/2018 - Franck Proust) DE  
 

Ich stimme zu, da keine Kompetenzerweiterung der Kommission und keine Beschneidung der Eingriffsrechte der Mitgliedstaaten beinhaltet sind und der Ansatz den europäischen Binnenmarkt gegenüber allfälligen Einflussnahmen von finanzkräftigen Drittstaaten stärkt.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o odsouzení mučení a poprav dětí v Saúdské Arábii  
- P8_DCL(2016)0126 - Nevzato v potaz  
Franz OBERMAYR , Harald VILIMSKY , Barbara KAPPEL , Georg MAYER , Lorenzo FONTANA , Gerolf ANNEMANS , Peter LUNDGREN , Rolandas PAKSAS , Beatrix von STORCH , Angel DZHAMBAZKI  
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 45 - 13-03-2017

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Prohlášení poslance o účasti na akci pořádané třetími osobami