Josefa ANDRÉS BAREA : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Členka

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Španělsko)

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 13-12-2011 : Výbor pro rybolov
 • 16-09-2009 / 21-11-2010 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku
 • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Náhradnice 

 • 16-07-2009 / 12-01-2010 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Petiční výbor
 • 16-09-2009 / 15-11-2010 : Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 13-01-2010 / 18-01-2012 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 16-11-2010 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro mezinárodní obchod

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k tématu „Jak může Evropská unie přispět k vytváření prostředí příznivého k tomu, aby podniky, společnosti a začínající podniky vytvářely pracovní místa?“  
- ITRE_AD(2013)519599 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů  
- INTA_AD(2013)508023 -  
-
INTA 
STANOVISKO k vnější dimenzi společné rybářské politiky  
- INTA_AD(2012)478683 -  
-
INTA 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými společnostmi a skupinami  
- ITRE_AD(2013)516970 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k rozvojovým aspektům práv duševního vlastnictví na genetické zdroje: dopadu na snížení chudoby v rozvojových zemích  
- INTA_AD(2012)497979 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci  
- INTA_AD(2012)492566 -  
-
INTA 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech