Magdi Cristiano ALLAM : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 13-12-2011 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen
 • 14-12-2011 / 26-01-2012 : Evropa Svobody a Demokracie - Místopředseda/Člen předsednictva
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Evropa Svobody a Demokracie - Místopředseda/Člen předsednictva

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 01-06-2010 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Itálie)
 • 02-06-2010 / 30-06-2014 : "Io amo l'Italia" (Itálie)

Místopředseda 

 • 17-09-2009 / 24-04-2012 : Delegace pro vztahy s Izraelem

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro kulturu a vzdělávání
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegace pro vztahy s Izraelem
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 25-04-2012 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Izraelem

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 13-12-2011 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 16-09-2009 / 13-12-2011 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 16-09-2009 / 13-12-2011 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 31-01-2012 / 28-03-2012 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří

all-activities 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o ochraně práva nezletilých dětí udržovat úzký vztah k oběma rodičům, a to i k rodičům v rozluce nebo k rozvedeným rodičům  
- P7_DCL(2013)0019 - Nevzato v potaz  
Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Giancarlo SCOTTÀ , Mara BIZZOTTO , Magdi Cristiano ALLAM , Cristiana MUSCARDINI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Oreste ROSSI , Francesco Enrico SPERONI , Marco SCURRIA , Claudio MORGANTI , Roberta ANGELILLI , Marlene MIZZI , Viorica DĂNCILĂ  
Datum zahájení : 21-10-2013
Platné do : 21-01-2014
Počet signatářů : 54 - 23-01-2014
Písemné prohlášení o boji proti gestačnímu diabetu  
- P7_DCL(2013)0010 - Nevzato v potaz  
Rolandas PAKSAS , Juozas IMBRASAS , Justina VITKAUSKAITE BERNARD , Marc TARABELLA , Anna ROSBACH , Jaroslav PAŠKA , Tadeusz CYMAŃSKI , Jolanta Emilia HIBNER , Magdi Cristiano ALLAM , Claudio MORGANTI , Małgorzata HANDZLIK  
Datum zahájení : 09-09-2013
Platné do : 09-12-2013
Počet signatářů : 65 - 10-12-2013
Písemné prohlášení o nutnosti opustit euro a vrátit se k národním měnám  
- P7_DCL(2012)0015 - Nevzato v potaz  
Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM , Philippe de VILLIERS , Nigel FARAGE , Francesco Enrico SPERONI  
Datum zahájení : 12-03-2012
Platné do : 14-06-2012
Počet signatářů : 28 - 14-06-2012

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech