Kriton ARSENIS : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 29-05-2013 : Panhellenic Socialist Movement (Řecko)
 • 30-05-2013 / 30-06-2014 : - (Řecko)

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro rybolov
 • 16-09-2009 / 10-09-2013 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií
 • 19-01-2012 / 10-09-2013 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro rybolov

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro rozvoj
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro rozvoj
 • 11-09-2013 / 30-06-2014 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k doporučení Radě k 69. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů  
- DEVE_AD(2014)528175 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Indonéskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie  
- DEVE_AD(2013)524698 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k budoucnosti SZP po roce 2020: řešení problémů v oblasti potravin a přírodních zdrojů a územní problematiky  
- DEVE_AD(2011)460764 -  
-
DEVE 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání v Unii  
- DEVE_AD(2013)507953 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti  
- DEVE_AD(2013)507951 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu [zrušující nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 a nařízení Rady (ES) č. 861/2006 a nařízení Rady (ES) č. XXX/2011 o integrované námořní politice]  
- ENVI_AD(2012)489647 -  
-
ENVI 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o uznání mnohočetné přecitlivělosti na chemické látky a nadměrné citlivosti vůči účinkům elektromagnetického pole v rámci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN)  
- P7_DCL(2012)0014 - Nevzato v potaz  
Raül ROMEVA i RUEDA , Kriton ARSENIS , Willy MEYER , Michèle RIVASI , Oreste ROSSI  
Datum zahájení : 12-03-2012
Platné do : 14-06-2012
Počet signatářů : 188 - 14-06-2012
Písemné prohlášení o rybách jako společném bohatství  
- P7_DCL(2011)0047 - Přijato  
Guido MILANA , Kriton ARSENIS , Corinne LEPAGE , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Raül ROMEVA i RUEDA  
Datum zahájení : 30-11-2011
Platné do : 29-03-2012
Přijato (datum) : 18-04-2012
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2012)0129
Počet signatářů : 390 - 29-03-2012
Písemné prohlášení o chiropraxi  
- P7_DCL(2010)0046 - Nevzato v potaz  
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES , Satu HASSI , Kriton ARSENIS  
Datum zahájení : 14-06-2010
Platné do : 14-10-2010
Počet signatářů : 72 - 15-10-2010

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech