Magdalena ALVAREZ : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 15-07-2010 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Členka

Národní strany 

  • 14-07-2009 / 15-07-2010 : Partido Socialista Obrero Español (Španělsko)

Poslanci 

  • 16-07-2009 / 15-07-2010 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  • 16-09-2009 / 15-07-2010 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
  • 08-10-2009 / 15-07-2010 : Zvláštní výbor pro finanční, hospodářskou a sociální krizi
  • 14-12-2009 / 15-07-2010 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest

Náhradnice 

  • 16-07-2009 / 15-07-2010 : Hospodářský a měnový výbor
  • 16-09-2009 / 15-07-2010 : Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem
  • 02-12-2009 / 15-07-2010 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech