Corinne LEPAGE : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Členka

Národní strany 

  • 14-07-2009 / 30-03-2010 : Mouvement Démocrate (Francie)
  • 31-03-2010 / 30-06-2014 : Citoyenneté Action Participation pour le 21ème siècle (Francie)

Místopředsedkyně 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Poslanci 

  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Náhradnice 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Japonskem
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO o řešení otázky bezpečnosti těžby ropy a zemního plynu v pobřežních vodách  
- ENVI_AD(2011)462884 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu na podporu dalšího rozvoje integrované námořní politiky  
- ENVI_AD(2011)454639 -  
-
ENVI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o produkci rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh (právní rámec pro rozmnožovací materiál rostlin)  
- ENVI_AD(2014)522867 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce pro územní plánování námořních prostor a integrovanou správu pobřeží  
- ENVI_AD(2013)516628 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti činností v oblasti vyhledávání, průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na moři  
- ENVI_AD(2012)491315 -  
-
ENVI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o rybách jako společném bohatství  
- P7_DCL(2011)0047 - Přijato  
Guido MILANA , Kriton ARSENIS , Corinne LEPAGE , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Raül ROMEVA i RUEDA  
Datum zahájení : 30-11-2011
Platné do : 29-03-2012
Přijato (datum) : 18-04-2012
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2012)0129
Počet signatářů : 390 - 29-03-2012
Písemné prohlášení o uznání situačního testování tam, kde vede k pozitivním výsledkům, jako právního důkazu rasové diskriminace  
- P7_DCL(2011)0038 - Nevzato v potaz  
Harlem DÉSIR , Dennis de JONG , Corinne LEPAGE , Ulrike LUNACEK , Mariya GABRIEL  
Datum zahájení : 12-09-2011
Platné do : 15-12-2011
Počet signatářů : 104 - 15-12-2011
Písemné prohlášení k o průzkumu ložisek plynu z břidlic a ropných břidlic  
- P7_DCL(2011)0032 - Nevzato v potaz  
Philippe JUVIN , José BOVÉ , Edite ESTRELA , Corinne LEPAGE , Anna ROSBACH  
Datum zahájení : 06-06-2011
Platné do : 06-10-2011
Počet signatářů : 91 - 06-10-2011

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech