Sonia ALFANO : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Členka

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Italia dei Valori - Lista Di Pietro (Itálie)

Předsedkyně 

 • 18-04-2012 / 23-10-2013 : Zvláštní výbor pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 28-03-2012 / 17-04-2012 : Zvláštní výbor pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz
 • 18-04-2012 / 23-10-2013 : Konference předsedů výborů
 • 19-04-2012 / 30-06-2014 : Petiční výbor

Náhradnice 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • 19-01-2012 / 18-04-2012 : Petiční výbor
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o okamžitém zastavení týrání a špatného zacházení, kterému jsou vystaveni chrti v Evropě  
- P7_DCL(2013)0006 - Nevzato v potaz  
Michèle STRIFFLER , Louis MICHEL , Dan JØRGENSEN , Raül ROMEVA i RUEDA , Kartika Tamara LIOTARD , Santiago FISAS AYXELÀ , Sirpa PIETIKÄINEN , Cristian Dan PREDA , Iva ZANICCHI , Sonia ALFANO , Gianni VATTIMO , Andrea ZANONI  
Datum zahájení : 15-04-2013
Platné do : 15-07-2013
Počet signatářů : 221 - 15-07-2013
Písemné prohlášení o užívání bezpilotních letounů pro cílené zabíjení  
- P7_DCL(2012)0002 - Nevzato v potaz  
Sabine LÖSING , Sonia ALFANO , Ana GOMES , Rui TAVARES  
Datum zahájení : 16-01-2012
Platné do : 20-04-2012
Počet signatářů : 95 - 20-04-2012
Písemné prohlášení k Evropskému programu čištění řek a pobřežních oblastí znečištěných polychlorovanými bifenyly (PCB)  
- P7_DCL(2012)0001 - Nevzato v potaz  
Dominique VLASTO , Sonia ALFANO , Raül ROMEVA i RUEDA , Marc TARABELLA  
Datum zahájení : 16-01-2012
Platné do : 20-04-2012
Počet signatářů : 151 - 20-04-2012

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech