Pino ARLACCHI : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 17-11-2010 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Člen
 • 18-11-2010 / 30-06-2014 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 17-11-2010 : Italia dei Valori - Lista Di Pietro (Itálie)
 • 18-11-2010 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Itálie)

Místopředseda 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Afghánistánem

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zahraniční věci
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegace pro vztahy s Afghánistánem
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zahraniční věci
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pro lidská práva

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 17-11-2010 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 16-09-2009 / 17-11-2010 : Delegace pro vztahy s Íránem
 • 27-01-2011 / 18-01-2012 : Výbor pro rozvoj
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro rozvoj

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Obchodní dohody mezi Evropskou unií a Kolumbií a Peru  
- DEVE_AD(2012)489441 -  
-
DEVE 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k rozpočtové kontrole finanční pomoci EU v Afghánistánu  
- AFET_AD(2011)472239 -  
-
AFET 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech