Enrico FERRI : 5. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen

Národní strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Forza Italia (Itálie)

Místopředseda 

 • 22-07-1999 / 06-10-1999 : Delegace pro vztahy se zeměmi střední Ameriky a Mexikem
 • 07-10-1999 / 24-10-1999 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Litva
 • 11-10-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro občanské svobody a práva, spravedlnost a domácí věci

Poslanci 

 • 21-07-1999 / 06-10-1999 : Výbor pro právní záležitosti a vnitřní trh
 • 07-10-1999 / 10-10-1999 : Výbor pro občanské svobody a práva, spravedlnost a domácí věci
 • 11-11-1999 / 14-01-2002 : Delegace při výborech pro parlamentní spolupráci a delegacích pro vztahy s Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Uzbekistánem, Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem
 • 12-02-2001 / 05-09-2001 : Dočasný výbor pro otázky odposlechového systému Echelon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 07-02-2002 / 25-06-2002 : Delegace při výborech pro parlamentní spolupráciEU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a delegace pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem

Náhradník 

 • 21-07-1999 / 07-10-1999 : Výbor pro regionální politiku, dopravu a turistiku
 • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro právní záležitosti a vnitřní trh
 • 13-10-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro regionální politiku, dopravu a turistiku
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro právní záležitosti a vnitřní trh
 • 24-09-2002 / 30-04-2004 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Malta

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Report on the report of the Multidisciplinary Group on Organised Crime - Joint Action on mutual evaluations of the application and implementation at national level of international undertakings in the fight against organised crime - Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs EN  
- A5-0398/2000 -  
-
LIBE 
Report on the amended proposal for a European Parliament and Council regulation on the Community Design - Committee on Legal Affairs and the Internal Market EN  
- A5-0150/2000 -  
-
JURI 
Recommendation for second reading on the common position adopted by the Council with a view to the adoption of the European Parliament and Council Directive on speedometers for two- or three-wheel motor vehicles and amending Council Directive 92/61/EEC on the type-approval of two- or trhee-wheel motor vehicles - Committee on Legal Affairs and the Internal Market EN  
- A5-0029/1999 -  
-
JURI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení on recognition for conscientious objection to animal experiments in the EU EN  
- P5_DCL(2002)0006 - Nevzato v potaz  
Armando COSSUTTA , Cristiana MUSCARDINI , Stefano ZAPPALA' , Enrico FERRI , Gianni VATTIMO  
Datum zahájení : 17-04-2002
Platné do : 17-07-2002
Počet signatářů : 67 - 17-07-2002