Charalampos ANGOURAKIS : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 14-10-2009 / 12-05-2014 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Člen

Národní strany 

  • 14-10-2009 / 12-05-2014 : Communist Party of Greece (Řecko)

Místopředseda 

  • 20-01-2010 / 12-05-2014 : Delegace pro vztahy s Indií

Poslanci 

  • 11-11-2009 / 19-01-2010 : Delegace pro vztahy s Indií
  • 11-11-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro regionální rozvoj
  • 19-01-2012 / 12-05-2014 : Výbor pro regionální rozvoj

Náhradník 

  • 04-11-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zahraniční věci
  • 19-01-2012 / 12-05-2014 : Výbor pro zahraniční věci
  • 31-01-2013 / 12-05-2014 : Petiční výbor

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k budoucnosti regionálních letišť a leteckých služeb v EU  
- REGI_AD(2012)478364 -  
-
REGI 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech