Jude KIRTON-DARLING : 9. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Labour Party (Det Forenede Kongerige)

Medlemmer 

  • 02-07-2019 / 17-09-2019 : Delegationen for Nordisk Samarbejde og for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Udvalget om International Handel
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Udvalget for Andragender
  • 18-09-2019 / 31-01-2020 : Delegationen for Forbindelserne med Iran

Stedfortræder 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Udenlandsk indblanding i valg og desinformation i nationale og europæiske demokratiske processer (B9-0108/2019, B9-0111/2019) EN  
 

Given the increasing influence of disinformation, electoral fraud and reports of foreign interference in many of our Member States, Labour MEPs voted for this report for an urgent reform of our electoral laws to defend our elections against foreign interference and manipulation, and to win the fight against offline and online disinformation. We welcome measures such as the Code of Conduct that have been introduced to respond to this interference, but it is clear that this is not enough and that there is an urgent need for new rules before our national and European elections can be free and fair.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Erklæring om skikkelig adfærd