John HOWARTH : 9. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Labour Party (Det Forenede Kongerige)

Næstformand 

  • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien

Medlemmer 

  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Budgetudvalget

Stedfortræder 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Budgetkontroludvalget
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen for Forbindelserne med Palæstina

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020  
- IMCO_AD(2019)639801 -  
-
IMCO 

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Erklæring om skikkelig adfærd