Rory PALMER : 9. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Labour Party (Det Forenede Kongerige)

Næstformand 

  • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand

Medlemmer 

  • 02-07-2019 / 17-09-2019 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Stedfortræder 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Udviklingsudvalget
  • 18-09-2019 / 31-01-2020 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
  • 08-10-2019 / 31-01-2020 : Delegationen til Det Parlamentariske Udvalg Cariforum-EU

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om Salomonøernes tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side  
- DEVE_AD(2019)642995 -  
-
DEVE 

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Højtideligholdelse af 30-året for den rumænske revolution i december 1989 (B9-0241/2019) EN  
 

I voted in favour of this resolution because it pays homage to the victims of the December 1989 revolution, who sacrificed their lives for the cause of ending the totalitarian dictatorship in Romania, and to their families.

Situationen for uygurerne i Kina ("China cables") (RC-B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019) EN  
 

The ‘China cables’ investigation has unveiled the repressive regime that Uyghurs and other Muslim ethnic minorities are facing at the hands of the Chinese Government. I voted in favour of this resolution, because it strongly condemns the sending of hundreds of thousands of Uyghurs and ethnic Kazakhs to political re-education camps, and it demands EU—targeted sanctions against those Chinese officials responsible for implementing this revolting policy of mass detention.

Situationen for menneskerettigheder og demokrati i Nicaragua (RC-B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019) EN  
 

I supported this resolution, because it calls for an immediate end to the repression of freedoms by governmental forces and paramilitaries in Nicaragua. As there has been no progress in resuming a national dialogue, we are calling on the Council to start filling the list of targeted sanctions for those who have committed human rights abuses.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Erklæring om skikkelig adfærd