Jackie JONES : 9. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Labour Party (Det Forenede Kongerige)

Næstformand 

  • 09-10-2019 / 31-01-2020 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater

Medlemmer 

  • 02-07-2019 / 17-09-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Indien
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Retsudvalget
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
  • 18-09-2019 / 08-10-2019 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater

Stedfortræder 

  • 02-07-2019 / 17-09-2019 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Transport- og Turismeudvalget

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Udenlandsk indblanding i valg og desinformation i nationale og europæiske demokratiske processer (B9-0108/2019, B9-0111/2019) EN  
 

I welcome the fact that the European Parliament voted in favour of the resolution on foreign electoral interference and disinformation in national and European democratic processes. This resolution is an important addition to other measures drawing attention to the increases in interference and disinformation in democratic processes, which we must do all in our power to halt. The United Kingdom is no exception.
The inclusion of a strong emphasis on the role of electoral influence in increased and targeted attacks on migrant, LGBT+ and religious groups and individuals within the resolution is welcome. Also welcome is the explicit reference to allegations against Front National, FPO and Lega per Salvini, which pre-empt the Leave.eu campaign.
The resolution also recalled the European Parliament resolution on Cambridge Analytica of 25 October 2018. It urged Facebook, following the Cambridge Analytica scandal, to implement various measures to prevent the use of the social media platform for electoral interference. Nevertheless, Facebook has not followed up on most of these requests. The resolution is a timely reminder of Facebook’s role in the referendum campaign, a scandal documented in ‘The Great Hack’, which the European Parliament hosted a screening of last week.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Erklæring om skikkelig adfærd