Geoffrey VAN ORDEN : Αρχική σελίδα 

Μέλος 

Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας 
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία 

Αναπληρωτής 

Επιτροπή Ανάπτυξης 
Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας 

Τελευταίες δραστηριότητες 

Επικοινωνία