Auke ZIJLSTRA : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 01-09-2015 / 07-09-2015 : Non-attached Members
 • 08-09-2015 / 01-07-2019 : Europe of Nations and Freedom Group - Member

National parties 

 • 01-09-2015 / 01-07-2019 : Partij voor de Vrijheid (Netherlands)

Member 

 • 16-09-2015 / 05-10-2015 : Committee on Development
 • 16-09-2015 / 05-10-2015 : Delegation for relations with Afghanistan
 • 16-09-2015 / 18-01-2017 : Committee on Budgets
 • 19-01-2017 / 28-02-2017 : Committee on Budgets
 • 01-03-2017 / 01-07-2019 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
 • 12-06-2017 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Japan

Substitute 

 • 14-09-2015 / 18-01-2017 : Committee on Industry, Research and Energy
 • 10-05-2016 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Bosnia and Herzegovina, and Kosovo
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Economic and Monetary Affairs

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of the Union's budget in case of generalised deficiencies as regards the rule of law in the Member States  
- LIBE_AD(2018)629627 -  
-
LIBE 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of personal data in the context of elections to the European Parliament  
- LIBE_AD(2018)630530 -  
-
LIBE 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border Management and Visa Instrument  
- LIBE_AD(2018)627729 -  
-
LIBE 

Motions for resolutions 
Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Rise of neo-fascist violence in Europe (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) NL  
 

De PVV stemde tegen de ontwerpresolutie over de opkomst van neofascistisch geweld in Europa.
De PVV is tegen alle vormen van geweld tegen politici. De weigering van het Europees Parlement om al het geweld tegen politici te veroordelen, is een te beperkte benadering van de problematiek.

Composition of the European Parliament (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) NL  
 

De PVV stemde tegen het verslag over de samenstelling van het Europees Parlement.
Het voorstel tot wijziging van de verdeling van parlementszetels is niet in overeenstemming met de in de Tweede Kamer aangenomen PVV-motie dat alle VK-zetels dienen te vervallen.
Onderdeel van het verslag is voorts het kunnen kiezen van “Europese” kandidaten in het Europees Parlement. Het opnemen van dergelijke kandidaten op de kieslijsten geeft enerzijds legitimiteitsproblemen met betrekking tot de positie van de dan ontstane twee soorten parlementariërs in het EP en anderzijds is het een volgende stap op weg naar een “steeds hechtere Unie”, iets waar de PVV absoluut tegen is.

Revision of the Framework Agreement on relations between the European Parliament and the European Commission (A8-0006/2018 - Esteban González Pons) NL  
 

De PVV stemde tegen het verslag over de herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie.
Het verslag heeft een tweeledig doel. Ten eerste is het erop gericht om de politieke invloed van de Europese Commissie te vergroten. Europese commissarissen die zijn gekozen, hebben immers een eigen politieke legitimiteit. Deze legitimiteit gaat ten koste van die van de Raad. Ten tweede is het verslag erop gericht de politieke invloed van het Europees Parlement te vergroten. Als een Europees commissaris door het Europees Parlement wordt gesteund, is hij immers schatplichtig aan dat Parlement. Ook die toename van de politieke invloed van het Europees Parlement gaat ten koste van die van de Raad.
Het belangrijkste punt is dat de politisering van de Europese Commissie betekent dat de Commissie geen neutrale scheidsrechter meer is in de uitvoering van het Verdrag, en dat was de kern van de overdracht van bevoegdheden aan Brussel. De EU is daarmee overleden.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM 
Members can put questions for written reply to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Such questions are first submitted to the Chair of the responsible committee.Rule 140, Rule 141, Annex III

Individual motions for resolutions  
Any Member may table a motion for resolution on a matter falling within the spheres of activity of the EU. Admissible motions are referred to the committee responsible, which shall decide what procedure is to be followed. Rule 143

Declarations 

Declaration of financial interests