Anneleen VAN BOSSUYT : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 08-01-2015 / 04-07-2017 : European Conservatives and Reformists Group - Member
 • 08-01-2017 / 03-07-2018 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 05-07-2017 / 07-01-2018 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 04-07-2018 / 01-07-2019 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau

National parties 

 • 08-01-2015 / 01-07-2019 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgium)

Chair 

 • 21-06-2017 / 01-07-2019 : Committee on the Internal Market and Consumer Protection

Member 

 • 15-01-2015 / 18-01-2017 : Committee on the Internal Market and Consumer Protection
 • 15-01-2015 / 02-07-2017 : Delegation for relations with the United States
 • 19-01-2017 / 20-06-2017 : Committee on the Internal Market and Consumer Protection
 • 21-06-2017 / 01-07-2019 : Conference of Committee Chairs

Substitute 

 • 14-01-2015 / 18-01-2017 : Committee on Industry, Research and Energy
 • 14-01-2015 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Russia Parliamentary Cooperation Committee
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Industry, Research and Energy

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur 
A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as rapporteur 
Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Defence Industrial Development Programme aiming at supporting the competitiveness and innovative capacity of the EU defence industry  
- IMCO_AD(2018)612223 -  
-
IMCO 
POSITION IN THE FORM OF AMENDMENTS on the fight against cybercrime  
- IMCO_AD(2017)606009 -  
-
IMCO 

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on ENISA, the "EU Cybersecurity Agency", and repealing Regulation (EU) 526/2013, and on Information and Communication Technology cybersecurity certification (''Cybersecurity Act'')  
- IMCO_AD(2018)616831 -  
-
IMCO 
OPINION on the next MFF: Preparing Parliament’s position on the MFF post-2020  
- ITRE_AD(2018)609632 -  
-
ITRE 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the legal and operational framework of the European services e-card introduced by Regulation....[ESC Regulation]....  
- ITRE_AD(2017)601268 -  
-
ITRE 

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Supplementary protection certificate for medicinal products (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) NL  
 

Onze delegatie is ingenomen met de inspanningen die worden geleverd om meer flexibiliteit te voorzien voor Europese producenten van generieke geneesmiddelen. De snelle toegang tot generieke geneesmiddelen in Europa komt onze patiënten enkel ten goede door meer democratische prijzen, zo ook een betere toegankelijkheid tot zorg.
Voor de N-VA is het echter uitermate belangrijk dat deze inspanningen de investeringen in innovatie en onderzoek niet in het gedrang brengen. Ook op farmaceutisch vlak excelleert Europa maar vooral ook België immers als kenniseconomie. De bescherming van het intellectueel eigendomsrecht staat hierbij centraal en moet daarom te allen tijde worden gevrijwaard.

Exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions and retransmissions of television and radio programmes (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) NL  
 

Het beperktere toepassingsgebied van het land-van-oorsprongsbeginsel in artikel 3 is een stap in de goede richting. Desalniettemin brengt dit nog steeds een verdere beperking van het gegeven van de belangrijke exclusieve rechten met zich mee. Zo wordt de territorialiteit van het auteursrecht in de EU opnieuw aangevallen, met schadelijke gevolgen voor onze Vlaamse audiovisuele sector.
Nochtans speelt deze sector een grote rol bij de vorming van onze taal en cultuur. Bepaalde auteursrechtelijk beschermde inhoud wordt in andere landen soms geblokkeerd om de waarde van die werken in verschillende markten te beschermen. Een onvoorwaardelijke universele toegang tot series of andere producties zou de financiering ervan in het gedrang brengen.
Wij wijzen er in dat kader ook op dat de territorialiteit van het auteursrecht mede beïnvloed wordt door andere EU-wetgeving zoals het mededingingsrecht en de mogelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de wetgeving over geoblocking met (non-)audiovisuele auteursrechtelijke content na de geplande herziening.
Rekening houdend met bovenstaande argumenten hebben wij besloten om tegen deze wetgeving te stemmen.

Copyright in the Digital Single Market (A8-0245/2018 - Axel Voss) NL  
 

Voor N-VA is deze wetgeving een gemiste kans om het auteursrecht aan te passen aan de 21ste eeuw. De wetgeving is onduidelijk en schiet haar doel – eerlijke vergoedingen voor auteurs en artiesten – voorbij. In plaats daarvan wordt het vrije internet in gevaar gebracht.
N-VA is tegen verplichte filter- en monitorsystemen. Computerprogramma’s kunnen geen culturele oordelen vellen, rekening houden met nuances of context. Ze kunnen geen memes begrijpen en parodieën detecteren.
Met een nieuw uitgeversrecht wordt een drempel ingevoerd om laagdrempelig toegang te hebben tot bronnen, media, feiten en nieuws. Wie de toegang tot informatie op het internet wil beperken, kan niet op onze steun rekenen.
Bovendien vrezen wij dat onze Europese innovatieve onlineondernemers de boeken zullen moeten toedoen want het betalen van een uitgeversrecht en dure filtersoftware kunnen zij niet bolwerken.
Om deze redenen heeft N-VA dan ook tegen deze nieuwe regels gestemd.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on supporting the growth of accessible toilets for people with disabilities in the EU  
- P8_DCL(2016)0044 - Lapsed  
Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI  
Date opened : 27-04-2016
Lapse date : 27-07-2016
Number of signatories : 124 - 28-07-2016
Written declaration on the healthcare of transgender persons  
- P8_DCL(2016)0011 - Lapsed  
Siôn SIMON , Miriam DALLI , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Jeppe KOFOD , Daniele VIOTTI , Anja HAZEKAMP , Anneleen VAN BOSSUYT , Malin BJÖRK , Hugues BAYET , Laura FERRARA , Terry REINTKE  
Date opened : 01-02-2016
Lapse date : 01-05-2016
Number of signatories : 76 - 02-05-2016

Declarations 

Declaration of financial interests