Valentinas MAZURONIS : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Europe of Freedom and Direct Democracy Group - Member of the Bureau
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Non-attached Members
 • 20-10-2014 / 18-05-2015 : Europe of Freedom and Direct Democracy Group - Vice-Chair
 • 19-05-2015 / 01-07-2019 : Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe - Member

National parties 

 • 01-07-2014 / 30-06-2015 : Partija Tvarka ir teisingumas (Lithuania)
 • 01-07-2015 / 06-11-2017 : Darbo partija (Lithuania)
 • 07-11-2017 / 01-07-2019 : Independent (Lithuania)

Member 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the United States
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety

Substitute 

 • 18-09-2014 / 18-05-2015 : Delegation for relations with the People's Republic of China

Main parliamentary activities 

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council discontinuing seasonal changes of time and repealing Directive 2000/84/EC  
- ENVI_AD(2019)631995 -  
-
ENVI 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a mechanism to resolve legal and administrative obstacles in a cross-border context  
- ENVI_AD(2018)629597 -  
-
ENVI 
OPINION on dual quality of products in the single market  
- ENVI_AD(2018)619208 -  
-
ENVI 

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Supply chain due diligence by importers of minerals and metals originating in conflict-affected and high-risk areas (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler) LT  
 

Balsavau dėl šio pranešimo, kuriuo siekiama apriboti ginkluotų grupuočių konfliktinėse ir didelės rizikos zonose galimybes finansuoti savo veiklą iš naudingųjų iškasenų kasybos ir prekybos gautomis lėšomis. Pagrindinis pasiūlymo tikslas – sudaryti įmonėms palankesnes sąlygas atsakingu būdu įsigyti alavo, tantalo, volframo ir aukso ir skatinti teisėtos prekybos kanalus.

Union framework for the collection, management and use of data in the fisheries sector (A8-0150/2016 - Marco Affronte) LT  
 

Balsavau už. Įgyvendinant bendrą žuvininkystės politiką būtina rinkti duomenis, norint vertinti žuvų išteklių būklę, skirtingų sektoriaus segmentų pelningumą ir žuvininkystės bei akvakultūros poveikį ekosistemai. Duomenys taip pat būtini siekiant įvertinti ES politiką: žuvininkystės valdymo priemones, struktūrines finansines priemones, kuriomis remiami nuo žuvininkystės ir akvakultūros priklausomi rajonai, ir neigiamo žuvininkystės poveikio ekosistemai mažinimo priemones.

Constitutional, legal and institutional implications of a Common Security and Defence Policy: possibilities offered by the Lisbon Treaty (A8-0042/2017 - Esteban González Pons, Michael Gahler) LT  
 

Balsavau už šį pranešimą. Manau jog NATO organizacija yra svarbiausias Lietuvos ir Europos saugumo garantas, tuo tarpu Europos integracija gynybos srityje yra svarbi ir būtina tol, kol nedubliuoja NATO funkcijų. Esu įsitikinęs, kad reikia stiprinant Europos vienybę skatinti taiką, saugumą ir stabilumą Europos kaimynystėje ir pasaulyje. Dėl susidariusių naujų geopolitinių ir geostrateginių aplinkybių, iškilus naujoms grėsmėms, valstybės negali vienos atremti naujų pavojų. Bendros politikos reikia siekiant užtikrinti bendrą atsaką, todėl svarbu gerinti valstybių narių bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija bei geriausia patirtimi.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on Lyme disease  
- P8_DCL(2016)0040 - Lapsed  
Dominique BILDE , Ivan JAKOVČIĆ , Mara BIZZOTTO , Rolandas PAKSAS , Milan ZVER , Valentinas MAZURONIS , Zigmantas BALČYTIS , Filiz HYUSMENOVA , Lefteris CHRISTOFOROU , Andrey KOVATCHEV , Iuliu WINKLER , Norica NICOLAI , Bronis ROPĖ , Daciana Octavia SÂRBU , Marie-Christine BOUTONNET  
Date opened : 27-04-2016
Lapse date : 27-07-2016
Number of signatories : 109 - 27-07-2016
Written declaration on Alzheimer’s disease  
- P8_DCL(2015)0057 - Lapsed  
Dominique BILDE , Patricija ŠULIN , Ivo VAJGL , Luke Ming FLANAGAN , Ivan JAKOVČIĆ , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Valentinas MAZURONIS , Emilian PAVEL , Ruža TOMAŠIĆ , Jarosław KALINOWSKI , Brian HAYES , Romana TOMC , Sophie MONTEL , Enrique CALVET CHAMBON , Rolandas PAKSAS , Cristian-Silviu BUŞOI , Aldo PATRICIELLO , Philippe DE BACKER , Ivan ŠTEFANEC , Filiz HYUSMENOVA , Neoklis SYLIKIOTIS , Mara BIZZOTTO  
Date opened : 05-10-2015
Lapse date : 05-01-2016
Number of signatories : 122 - 06-01-2016
Written declaration on cancer and primary prevention  
- P8_DCL(2015)0054 - Lapsed  
Piernicola PEDICINI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Eleonora EVI , Laura FERRARA , Dario TAMBURRANO , Marco VALLI , Marco ZULLO , Rolandas PAKSAS , Nedzhmi ALI , Zigmantas BALČYTIS , Hugues BAYET , Brando BENIFEI , Mara BIZZOTTO , José BLANCO LÓPEZ , Biljana BORZAN , Lynn BOYLAN , Nicola CAPUTO , Nessa CHILDERS , Alberto CIRIO , Therese COMODINI CACHIA , Ian DUNCAN , Ismail ERTUG , Lampros FOUNTOULIS , Enrico GASBARRA , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Antanas GUOGA , Hans-Olaf HENKEL , Stelios KOULOGLOU , Valentinas MAZURONIS , Victor NEGRESCU , Momchil NEKOV , Demetris PAPADAKIS , Pavel POC , Laurenţiu REBEGA , Matteo SALVINI , Christel SCHALDEMOSE , Ivan ŠTEFANEC , Tibor SZANYI , Ivo VAJGL , Tomáš ZDECHOVSKÝ  
Date opened : 05-10-2015
Lapse date : 05-01-2016
Number of signatories : 146 - 06-01-2016

Declarations 

Declaration of financial interests