Claudia ȚAPARDEL : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament - Member

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Romania)

Member 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Transport and Tourism
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the countries of South Asia
 • 09-03-2015 / 18-01-2017 : Committee on Constitutional Affairs
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Transport and Tourism
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Constitutional Affairs

Substitute 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Budgets
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Mexico Joint Parliamentary Committee
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Budgets

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur 
A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as rapporteur 
Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services  
- TRAN_AD(2018)626844 -  
-
TRAN 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014 as regards the promotion of internet connectivity in local communities  
- TRAN_AD(2017)595741 -  
-
TRAN 

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 767/2008, Regulation (EC) No 810/2009, Regulation (EU) 2017/2226, Regulation (EU) 2016/399, Regulation XX/2018 [Interoperability Regulation], and Decision 2004/512/EC and repealing Council Decision 2008/633/JHA  
- BUDG_AD(2019)626956 -  
-
BUDG 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a framework for interoperability between EU information systems (borders and visa) and amending Council Decision 2004/512/EC, Regulation (EC) No 767/2008, Council Decision 2008/633/JHA, Regulation (EU) 2016/399 and Regulation (EU) 2017/2226  
- BUDG_AD(2018)616791 -  
-
BUDG 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a framework for interoperability between EU information systems (police and judicial cooperation, asylum and migration)  
- BUDG_AD(2018)616792 -  
-
BUDG 

Motions for resolutions 
Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations 
Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Community statistics on migration and international protection (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) RO  
 

Fenomenul migrației constituie una dintre principalele provocări cu care Uniunea Europeană se confruntă în ultimii ani. Pentru a avea o imagine corectă asupra situației reale, instituțiile europene au nevoie de statistici cât mai complete privind migrația și protecția internațională. În acest sens, Parlamentul și Consiliul propun modificarea reglementărilor în domeniu pentru a surprinde schimbările rapide ale valurilor de migrație care pot afecta Uniunea și statele membre. În ciuda atitudinii obstrucționiste a Consiliului, Parlamentul propune includerea în propunerea de regulament a unor elemente indispensabile. Printre acestea se numără seturile de date privind detenția migranților, numărul de respingeri ale cererilor de azil, numărul minorilor neînsoțiți cu reprezentant legal, datele despre persoanele respinse sau cu interdicție de acces, numărul de cereri retrase, numărul de cereri procesate în procedura accelerată, numărul de persoane care beneficiază de condiții materiale de primire, numărul de cereri de drept de reședință și procentul de cereri reușite, numărul de cetățeni ai unor state terțe prezenți ilegal pe teritoriul statelor membre, dezagregarea datelor în funcție de țara de origine, sex, vârstă și cetățenie. Toate aceste date urmează să fie agregate în urma cooperării cu structurile naționale ale statelor membre. Susțin adoptarea raportului.

EU Accession to the Geneva Act on Appellations of Origin and Geographical Indications (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) RO  
 

Uniunea Europeană sprijină protecția și înregistrarea internațională a denumirilor de origine ale produselor. În acest scop, încă din octombrie 1958 a fost adoptat Acordul de la Lisabona privind o „Uniune specială” în cadrul Uniunii pentru Protecția Proprietății Industriale instituite prin Convenția de la Paris din 1883. Acest document garantează protejarea pe teritoriile statelor semnatare a denumirilor de origine ale produselor celorlalte țări din cadrul Uniunii speciale, înregistrate în cadrul Biroului Internațional de Proprietate Intelectuală din cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI). În prezent, șapte state sunt părți ale Acordului de la Lisabona, iar alte trei state membre au semnat, dar nu au ratificat Acordul. De asemenea, la nivelul UE, există sisteme uniforme și cuprinzătoare de protecție a indicațiilor geografice pentru vinuri, băuturi spirtoase, vinuri aromatizate și alte produse agricole și alimentare. În mai 2015, Actul de la Geneva a revizuit Acordul de la Lisabona, extinzând domeniul de aplicare al acestuia la toate indicațiile geografice și permițând UE să devină parte contractantă. Competența exclusivă a UE în acest domeniu a fost confirmată printr-o hotărâre a Curții Europene de Justiție. În aceste condiții, Uniunea trebuie să adere la Actul de la Geneva. Susțin adoptarea acestei recomandări.

Protection of persons reporting on breaches of Union law (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) RO  
 

Avertizorii de integritate s-au dovedit a fi elemente de sprijin esențiale în vederea dezvăluirii unor situații în care banul contribuabilului european a fost folosit în mod incorect. Astfel de situații au fost cele privind recentele scandaluri legate de evaziunea fiscală și evitarea plății taxelor, cum ar fi LuxLeaks, Panama Papers și Paradise Papers. De asemenea, au fost evidențiate cazuri privind lipsa de protecție în domeniul securității alimentare și a mediului înconjurător. Cu toate acestea, cadrul legal de protejare a acestor persoane este inadecvat și foarte diferit la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene. În multe cazuri, avertizorii sunt amenințați, ignorați sau chiar condamnați de instanțele naționale. Pentru a preveni aceste situații dramatice, instituțiile europene au convenit, în martie 2019, să adopte o directivă care reglementează activitatea avertizorilor în domenii cheie la nivelul UE, cum ar fi spălarea banilor, impozitarea, protecția datelor, protecția intereselor financiare ale Uniunii, siguranța alimentelor și produselor, protecția mediului și siguranța nucleară. Sunt menționate proceduri clare de raportare a neregulilor în cadrul companiilor private, dar și în cadrul autorităților publice, de protejare a avertizorilor de către autoritățile competente și prevenirea măsurilor de retaliere din partea celor vizați. Susțin adoptarea acestui raport.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on consumers’ right to informed choice of food  
- P8_DCL(2016)0128 - Lapsed  
Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Vladimir URUTCHEV  
Date opened : 12-12-2016
Lapse date : 12-03-2017
Number of signatories : 46 - 13-03-2017
Written declaration on creating and promoting a European Travel Card  
- P8_DCL(2016)0114 - Lapsed  
Brian HAYES , Patricija ŠULIN , Deirdre CLUNE , Ivo VAJGL , José BLANCO LÓPEZ , Yana TOOM , Dieter-Lebrecht KOCH , Izaskun BILBAO BARANDICA , Claudia ȚAPARDEL , Alberto CIRIO , Tom VANDENKENDELAERE , Roberta METSOLA , Isabella DE MONTE  
Date opened : 24-10-2016
Lapse date : 24-01-2017
Number of signatories : 43 - 25-01-2017
Written declaration on encryption  
- P8_DCL(2016)0073 - Lapsed  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 56 - 13-12-2016

Declarations