Claudia ȚAPARDEL : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament - Member

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Romania)

Member 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Transport and Tourism
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the countries of South Asia
 • 09-03-2015 / 18-01-2017 : Committee on Constitutional Affairs
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Transport and Tourism
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Constitutional Affairs

Substitute 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Budgets
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Mexico Joint Parliamentary Committee
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Budgets

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur 
A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as rapporteur 
Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services  
- TRAN_AD(2018)626844 -  
-
TRAN 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014 as regards the promotion of internet connectivity in local communities  
- TRAN_AD(2017)595741 -  
-
TRAN 

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 767/2008, Regulation (EC) No 810/2009, Regulation (EU) 2017/2226, Regulation (EU) 2016/399, Regulation XX/2018 [Interoperability Regulation], and Decision 2004/512/EC and repealing Council Decision 2008/633/JHA  
- BUDG_AD(2019)626956 -  
-
BUDG 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a framework for interoperability between EU information systems (borders and visa) and amending Council Decision 2004/512/EC, Regulation (EC) No 767/2008, Council Decision 2008/633/JHA, Regulation (EU) 2016/399 and Regulation (EU) 2017/2226  
- BUDG_AD(2018)616791 -  
-
BUDG 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a framework for interoperability between EU information systems (police and judicial cooperation, asylum and migration)  
- BUDG_AD(2018)616792 -  
-
BUDG 

Motions for resolutions 
Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations 
Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

EU-Uzbekistan comprehensive agreement (A8-0149/2019 - David McAllister) RO  
 

Relațiile Uniunii Europene cu țările Asiei Centrale au devenit o nouă prioritate în ultimii ani. Una dintre țările importante din această regiune este Uzbekistanul, care s-a aflat până recent sub un regim politic dictatorial. În ultima perioadă, însă, noul regim de la Tașkent a luat măsuri importante pentru deschiderea țării către partenerii externi, printre care și statele membre ale UE. Cu toate acestea, accentul a căzut preponderent pe reformele economice și mai puțin pe liberalizarea politică. În condițiile în care se află în curs negocierea unui acord cuprinzător între UE și Uzbekistan, Parlamentul European nu poate decât să încurajeze intensificarea negocierilor pe partea politică. Acestea trebuie să includă neapărat progrese semnificative în domeniul guvernării democratice, statului de drept, drepturilor omului, inclusiv eliberarea deținuților politici. La acestea se adaugă consolidarea unui mediu economic pluralist și deschis investițiilor străine, concomitent cu respectarea drepturilor legitime ale lucrătorilor în principalele sectoare economice care produc pentru export. Doar în aceste condiții negocierile pentru acordul cuprinzător pot avea un rezultat pozitiv. Aceasta ar trebui să fie poziția oficială a tuturor instituțiilor europene, inclusiv a Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), pe linia acțiunii decisive a UE în vederea consolidării democrației în întreaga lume. Susțin adoptarea raportului.

Common rules for the internal market for electricity (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) RO  
 

Uniunea Europeană susține consolidarea pieței comune, una dintre componentele sale esențiale. În cadrul pieței comune, un element important este furnizarea de electricitate consumatorilor europeni. În condițiile demersurilor accentuate de armonizare a pieței europene de electricitate din ultimii ani, instituțiile europene au considerat că se impune o reglementare mai atentă a acestui domeniu. Actuala propunere de directivă a Parlamentului și Consiliului privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice scoate în evidență necesitatea introducerii unor standarde de performanță privind emisiile poluante ale centralelor termoelectrice. După data de 1 iulie 2025 va înceta subvenționarea pentru energia obținută din cărbune și va fi încurajată producerea de energie din surse regenerabile, astfel ca până în 2030 ponderea acesteia să atingă nivelul de 50% din totalul energiei consumate. De asemenea, prețurile reglementate pentru consumatorii vulnerabili vor fi înlocuite cu planuri naționale de reducere a sărăciei energetice. Aceste planuri vor viza atingerea cât mai multor familii aflate în dificultate, având în vedere că în prezent fenomenul respectiv este semnificativ. În același timp, se are în vedere o mai bună informare privind facturarea, protecția în cazul disputelor, a dreptului de a schimba furnizorul și de a primi informații comparative legate de prețuri. Susțin adoptarea raportului.

European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (A8-0040/2018 - Morten Helveg Petersen) RO  
 

Instituțiile europene au susținut în ultima perioadă procesul de tranziție globală către o energie curată. În noiembrie 2016, Comisia a prezentat un pachet de propuneri de măsuri în acest sens, printre care și instituirea Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER).
În prezent, Comisia dorește reformarea Regulamentului de instituire a ACER în vederea adaptării la schimbările de pe piețele energiei și pentru a răspunde nevoii de intensificare a cooperării regionale. ACER urmează să joace un rol mai important în elaborarea codurilor de rețea și în coordonarea procesului decizional regional, dar și să primească noi sarcini legate de centrele operaționale regionale (COR) care vor fi înființate, de supravegherea operatorilor pieței de energie electrică desemnați (OPEED) și de evaluare a dimensionării corecte a capacității de producție și de pregătire în fața riscurilor.
De asemenea, ACER va avea un rol sporit în ceea ce privește securitatea furnizării și asigurarea bunei funcționări a pieței energiei în beneficiul tuturor consumatorilor de energie din UE. Concomitent, Agenția va putea să perceapă anumite taxe proporționale cu valoarea serviciilor oferite. În acest fel, ACER va deveni mai independentă și activitatea sa va fi mult mai transparentă. Susțin adoptarea raportului.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on consumers’ right to informed choice of food  
- P8_DCL(2016)0128 - Lapsed  
Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Vladimir URUTCHEV  
Date opened : 12-12-2016
Lapse date : 12-03-2017
Number of signatories : 46 - 13-03-2017
Written declaration on creating and promoting a European Travel Card  
- P8_DCL(2016)0114 - Lapsed  
Brian HAYES , Patricija ŠULIN , Deirdre CLUNE , Ivo VAJGL , José BLANCO LÓPEZ , Yana TOOM , Dieter-Lebrecht KOCH , Izaskun BILBAO BARANDICA , Claudia ȚAPARDEL , Alberto CIRIO , Tom VANDENKENDELAERE , Roberta METSOLA , Isabella DE MONTE  
Date opened : 24-10-2016
Lapse date : 24-01-2017
Number of signatories : 43 - 25-01-2017
Written declaration on encryption  
- P8_DCL(2016)0073 - Lapsed  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 56 - 13-12-2016

Declarations