Stanisław OŻÓG : 8th parliamentary term 

Political groups 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : European Conservatives and Reformists Group - Member

National parties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Poland)

Member 

  • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Committee on Regional Development
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Economic and Monetary Affairs
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Serbia Stabilisation and Association Parliamentary Committee
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Economic and Monetary Affairs
  • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Special committee on financial crimes, tax evasion and tax avoidance

Substitute 

  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Russia Parliamentary Cooperation Committee
  • 18-09-2014 / 18-01-2017 : Committee on Budgets
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Budgets

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border Management and Visa Instrument  
- ECON_AD(2018)627868 -  
-
ECON 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions  
- ECON_AD(2018)625345 -  
-
ECON 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the legal and operational framework of the European services e-card introduced by Regulation ....[ESC regulation]....  
- ECON_AD(2017)610734 -  
-
ECON 

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

The next MFF: Preparing the Parliament’s position on the MFF post-2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) PL  
 

Poparłem w głosowaniu sprawozdanie dotyczące WRF po roku 2020, ponieważ opowiedziano się w nim za wypełnieniem luki po brexicie, a także za zapewnieniem dodatkowych środków na nowe priorytety UE.
Zgodnie z tym sprawozdaniem w nowym budżecie środki na fundusz spójności i WPR mają zostać zapewnione przynajmniej na dotychczasowym poziomie i, co więcej, zawiera ono apel do Komisji o wyrównanie dopłat bezpośrednich między „starymi” i „nowymi” krajami członkowskimi (kompromis 42).
Nawet zawarte w kompromisie 58 wezwanie Komisji „do zaproponowania mechanizmu, dzięki któremu państwa członkowskie nieprzestrzegające wartości określonych w artykule 2 Traktatu mogą podlegać konsekwencjom finansowym”, jest zapisane w taki sposób, że nie zagraża polskim interesom (w sprawie kompromisu 58 głosowałem przeciw).

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on the donation of unsold consumable food to charities  
- P8_DCL(2015)0061 - Closed with majority  
Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND  
Date opened : 14-10-2015
Lapse date : 14-01-2016
Adopted (date) : 14-01-2016
List of signatories : P8_PV(2016)01-18(ANN01)
Number of signatories : 388 - 15-01-2016
Written declaration on recognition of the genocide perpetrated against Christians around the world and the establishment of a European Day against the persecution of and discrimination against Christians around the world  
- P8_DCL(2015)0014 - Lapsed  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Joëlle MÉLIN , Georg MAYER , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Hans JANSEN , Aymeric CHAUPRADE , Nicolas BAY , Mylène TROSZCZYNSKI , Sylvie GODDYN , Gerolf ANNEMANS , Jean-François JALKH , Mireille D'ORNANO , Anna ZÁBORSKÁ , Norbert ERDŐS , Aldo PATRICIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Ignazio CORRAO , Karol KARSKI , Stanisław OŻÓG , Nicola CAPUTO , Zigmantas BALČYTIS , Daciana Octavia SÂRBU , Enrico GASBARRA  
Date opened : 27-04-2015
Lapse date : 27-07-2015
Number of signatories : 112 - 28-07-2015

Declarations 

Declaration of financial interests