Branislav ŠKRIPEK : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 01-07-2014 / 29-01-2015 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 30-01-2015 / 01-07-2015 : European Conservatives and Reformists Group - Member
 • 02-07-2015 / 10-01-2016 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 11-01-2016 / 12-09-2016 : European Conservatives and Reformists Group - Member
 • 13-09-2016 / 12-12-2016 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 13-12-2016 / 10-01-2017 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 11-01-2017 / 04-07-2017 : European Conservatives and Reformists Group - Member
 • 04-07-2017 / 04-07-2017 : European Conservatives and Reformists Group - Member
 • 05-07-2017 / 07-01-2018 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 08-01-2018 / 03-07-2018 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 04-07-2018 / 01-07-2019 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : OBYČAJNÍ ĽUDIA (Slovakia)

Member 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Israel
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

Substitute 

 • 01-07-2014 / 09-05-2016 : Committee on Women's Rights and Gender Equality
 • 14-07-2014 / 17-02-2016 : Delegation for relations with Mercosur
 • 14-07-2014 / 17-02-2016 : Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly
 • 17-02-2016 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the Mashreq countries
 • 09-05-2016 / 18-01-2017 : Committee on Regional Development
 • 19-01-2017 / 09-05-2017 : Committee on Regional Development
 • 31-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Women's Rights and Gender Equality

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur 
A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Reports - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as rapporteur 
Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the interoperability of electronic road toll systems and facilitating cross-border exchange of information on the failure to pay road fees in the Union (recast)  
- LIBE_AD(2018)616760 -  
-
LIBE 

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the re-use of public sector information (recast)  
- LIBE_AD(2018)627951 -  
-
LIBE 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council establishing the European Electronic Communications Code (Recast)  
- LIBE_AD(2017)601042 -  
-
LIBE 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications  
- LIBE_AD(2017)601038 -  
-
LIBE 

Motions for resolutions 
Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations 
Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Use of digital tools and processes in company law (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) SK  
 

Hlasoval som za toto uznesenie, keďže účelom návrhu smernice je modernizácia právnych predpisov v oblasti práva obchodných spoločností pomocou digitálnych nástrojov a procesov v procese registrácie spoločnosti alebo pobočky spoločnosti (aj v cezhraničnom aspekte). Ako zdôrazňujú autori projektu, medzi členskými štátmi existujú výrazné rozdiely, pokiaľ ide o dostupnosť spoločností pre elektronické nástroje. Právo obchodných spoločností EÚ v súčasnosti obsahuje niektoré prvky digitalizácie, ako napríklad povinnosť členských štátov poskytovať informácie o spoločnostiach registrovaných v centrálnych registroch na internete. Navrhovatelia projektov však tieto požiadavky považujú za obmedzené a nedostatočne presné, čo vedie k ich veľmi odlišnej implementácii na národnej úrovni. Právne predpisy EÚ okrem toho nepokrývajú niektoré digitálne procesy, ako je registrácia spoločnosti alebo pobočky spoločnosti prostredníctvom internetu, čo tiež prispieva k zachovaniu diferencovaných riešení v členských štátoch. Návrh smernice preto navrhuje zavedenie možnosti registrácie spoločnosti prostredníctvom internetu, bez potreby osobného dostavenia, prostredníctvom dokumentov predložených v elektronickej forme.

Cross-border conversions, mergers and divisions (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) SK  
 

Hlasoval som za toto uznesenie, keďže zavedie nové postupy týkajúce sa cezhraničných konverzií, rozdelení a zlúčení spoločností s ručením obmedzeným, a to aj prostredníctvom väčšieho využívania digitálnych nástrojov a výmeny informácií. V tejto súvislosti sa uskutočnili zlepšenia v trialógu smerom k rešpektovaniu právomocí členských štátov. Bude to príležitosť na väčšie konzultácie so zamestnancami, ale stále to bude v súlade s existujúcimi prahovými hodnotami účasti členských štátov. Zároveň je možné upustiť od správ pre členov a zamestnancov, ak s tým akcionári súhlasia alebo ak nie sú zamestnanci. Taktiež bol zavedený postup boja proti zneužívaniu právnych predpisov, ktorý umožní orgánom kontrolovať, či sa cezhraničné operácie vykonávajú na účely zneužívania alebo podvodného konania.

European Maritime Single Window environment (A8-0006/2019 - Deirdre Clune) SK  
 

Toto uznesenie som podporil. Ide o unifikovaný zjednodušený systémy podávania správ o lodiach v celej EÚ vytvorením európskej námornej jednotnej platformy, ktorá spojí všetky ohlasovacie formality súvisiace s výzvou v prístave. Nové pravidlá tiež podporia digitalizáciu a uplatňovanie zásady len raz – to znamená, že raz oznámené informácie možno opätovne použiť na následné prístavné volania v rámci EÚ.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on the adoption of technological developments for the emergency number 112 call services  
- P8_DCL(2016)0070 - Lapsed  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Miroslav POCHE , Dubravka ŠUICA , Ivan JAKOVČIĆ , Daniel BUDA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nicola CAPUTO , Piernicola PEDICINI , Branislav ŠKRIPEK , Renata BRIANO , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Eleftherios SYNADINOS  
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 74 - 13-12-2016
Written declaration on the differences in declarations, composition and taste of products in Eastern and Western markets of the EU  
- P8_DCL(2016)0053 - Lapsed  
Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Date opened : 09-05-2016
Lapse date : 09-08-2016
Number of signatories : 141 - 28-07-2016
Written declaration on stopping organ harvesting from prisoners of conscience in China  
- P8_DCL(2016)0048 - Closed with majority  
Louis MICHEL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Tunne KELAM , László TŐKÉS , Mark DEMESMAEKER , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Klaus BUCHNER , Arne GERICKE , Branislav ŠKRIPEK , Stefan ECK , Cristian Dan PREDA  
Date opened : 27-04-2016
Lapse date : 27-07-2016
Adopted (date) : 27-07-2016
List of signatories : P8_PV(2016)09-12(ANN02)
Number of signatories : 414 - 27-07-2016

Declarations 

Declaration of financial interests