Bodil VALERO : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 01-07-2014 / 18-12-2016 : Group of the Greens/European Free Alliance - Member
 • 19-12-2016 / 01-07-2019 : Group of the Greens/European Free Alliance - Vice-Chair

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Miljöpartiet de gröna (Sweden)

Member 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Petitions
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommittee on Security and Defence
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommittee on Security and Defence

Substitute 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Foreign Affairs
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the countries of Central America
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Foreign Affairs
 • 28-03-2018 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Turkey Joint Parliamentary Committee
 • 28-03-2018 / 01-07-2019 : Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur 
A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as rapporteur 
Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA III)  
- LIBE_AD(2019)625581 -  
-
LIBE 
OPINION on the fight against trafficking in human beings in the EU’s external relations  
- LIBE_AD(2016)576750 -  
-
LIBE 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 91/477/EC on control of the acquisition and possession of weapons  
- LIBE_AD(2016)576870 -  
-
LIBE 

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the draft Council decision on the conclusion of the agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part  
- AFET_AD(2018)628382 -  
-
AFET 
OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the agreement in the form of an exchange of letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part  
- AFET_AD(2018)628385 -  
-
AFET 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Defence Fund  
- AFET_AD(2018)627021 -  
-
AFET 

Motions for resolutions 
Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Minor interpellations 
Minor interpellations for written answer, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s Members. Rule 130a, Annex III

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Findings and recommendations of the Special Committee on Terrorism (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) SV  
 

Miljöpartiet de gröna ser behovet av en gemensam och effektiv strategi mot terrorism och radikalisering och välkomnar således Europaparlamentets arbete på området. Men vi menar att de rekommendationer som anges i rapporten bör vara nyanserade, rättssäkra och ta grund i skyddet av demokrati och medborgarnas grundläggande rättigheter. Betänkandet drar problematiska paralleller och slutsatser mellan migration och terrorism och diskriminerar därmed en stor grupp människor. Betänkandet innehåller även långtgående förslag om utvidgning av datainsamling och övervakning som inskränker medborgares integritet och rätt till privatliv. Även om betänkandet innehåller en del positiva rekommendationer till medlemsländerna om förebyggande arbete, som t.ex. striktare regler vad gäller tillgång till vapen och stärkta kontroller av penningtvätt, anser vi att betänkandet sammantaget har fel fokus när det gäller arbetet med att förebygga och motverka radikalisering som leder till våldsam extremism. Därför valde vi att rösta ner betänkandet i slutomröstningen.

Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank: clearing and payment systems (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner) SV  
 

. – Förslaget innebär att Europeiska Centralbanken (ECB) får tillsynsbefogenheter över centrala motparter. Miljöpartiets ledamöter är tveksamma till att ge utökade befogenheter över clearingsystem för finansiella instrument till ECB, och därför röstade vi mot förslaget som helhet. Däremot stödde vi ändringsförslag 12 och 13 eftersom dessa skulle ha begränsat det mandat ECB får för tillsyn och infört tydligare bestämmelser för när ECB får agera gentemot centrala motparter, och skulle därmed – om de antagits – ha förbättrat förslaget.

Recommendation to the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative on Libya (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri) SV  
 

. – Även om betänkandet innehåller värdefulla rekommendationer för att hjälpa Libyen i stabiliseringsprocessen kunde vi inte stödja det i vår slutgiltiga omröstning med tanke på migrationsfrågans centrala roll i relationen mellan EU och Libyen. Betänkandet innehåller dåliga skrivningar kring migration och ger stöd för det kritiserade samarbetet med den libyska kustbevakningen som har varit involverad i många brott mot mänskliga rättigheter. Vi ställer oss kritiska till EU:s politik i denna del, som inte överensstämmer med internationella människorättsstandarder, och leder till att migranter och flyktingar med våld tvingas återvända till samma förfärliga flyktingläger i Libyen som UNHCR och andra människorättsorganisationer försöker stänga ner. Vi vill att EU granskar sitt samarbete med Libyen när det gäller migration, prioriterar evakuering av flyktinglägren och skapar fler lagliga vägar för migranter och flyktingar till EU för att motverka människosmuggling.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Declarations 

Declaration of financial interests