Igor ŠOLTES : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the Greens/European Free Alliance - Member

National parties 

 • 01-07-2014 / 21-11-2016 : Verjamem! Lista dr. Igorja Šoltesa (Slovenia)
 • 22-11-2016 / 01-07-2019 : Lista dr. Igorja Šoltesa (Slovenia)

Vice-Chair 

 • 07-07-2014 / 05-10-2016 : Committee on Budgetary Control
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Serbia Stabilisation and Association Parliamentary Committee

Member 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Committee on Budgetary Control
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on the Internal Market and Consumer Protection
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegation to the EU-Serbia Stabilisation and Association Parliamentary Committee
 • 24-10-2016 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Albania Stabilisation and Association Parliamentary Committee
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on the Internal Market and Consumer Protection

Substitute 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Foreign Affairs
 • 14-07-2014 / 23-10-2016 : Delegation to the EU-Albania Stabilisation and Association Parliamentary Committee
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Foreign Affairs
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Petitions

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur 
A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

REPORT on the nomination of João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo as a Member of the Court of Auditors  
- A8-0259/2016 -  
-
CONT 

Opinions - as rapporteur 
Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on discontinuing seasonal changes of time and repealing Directive 2000/84/EC  
- IMCO_AD(2019)630406 -  
-
IMCO 

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Defence Fund  
- IMCO_AD(2018)627566 -  
-
IMCO 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on unfair trading practices in business-to-business relationships in the food supply chain  
- IMCO_AD(2018)625314 -  
-
IMCO 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a pan-European Personal Pension Product (PEPP)  
- IMCO_AD(2018)618145 -  
-
IMCO 

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations 
Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Marrakesh Treaty: facilitating the access to published works for persons who are blind, visually impaired, or otherwise print disabled (A8-0400/2017 - Max Andersson) SL  
 

Zgroženi smo lahko nad dejstvom, da pravica do branja, izobraževanja in informiranja v 21. stoletju še vedno ni zagotovljena vsem ljudem. Slepim in slabovidnim v razvitih državah je v dostopnih oblikah na voljo samo 5 % vseh objavljenih knjig, v državah v razvoju pa manj kot 1 %. Gre za kršenje temeljnih človekovih pravic, kar je nedopustno. S tem, ko se zavlačuje z implementacijo Marakeške pogodbe, smo tako vsak dan korak dlje od enakopravnosti, ki bi morala biti nekaj samoumevnega!
Skrajni čas je, da to spremenimo, zato sem podprl priporočilo, da se čimprej odobri sklenitev Marakeške pogodbe. Z Marakeško pogodbo bomo en pomemben korak bližje temu cilju, saj bomo povečali razpoložljivost knjig v Evropi in tretjih državah in tako zmanjšali neenakopravnost, ki smo ji priča. Ob tem pozivam države članice k čim bolj celoviti implementaciji v praksi. Nekatere slovenske invalidske organizacije so namreč že izrazile skrb, da bi lahko pri implementaciji v slovensko zakonodajo prišlo do sprememb, ki bi trenutno stanje morebiti celo poslabšale, česar nikakor ne smemo dopustiti. Opozarjam tudi na to, da so za celovito implementacijo potrebna tudi ustrezna finančna sredstva, saj bo brez tega težko pričakovane spremembe v vsakdanjem življenju težko uresničiti.

Saving lives: boosting car safety in the EU (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch) SL  
 

Spodbujanje varnosti vozil v EU je pomembno, saj na letni ravni v prometnih nesrečah v EU izgubi življenje okoli 30.000 oseb. Kljub visoki številki statistični podatki kažejo, da so evropske ceste še vedno med najvarnejšimi na svetu. A vseeno je vsaka smrt ali resna poškodba preveč.
Da bi dosegli strateški cilj in med letoma 2010 in 2020 prepolovili število smrtnih žrtev v cestnem prometu v EU, bodo potrebna dodatna prizadevanja. Tu so države članice glavni akterji, saj se večina vsakodnevnih ukrepov izvaja na nacionalni in lokalni ravni. Poleg omenjenega se mi zdi pomembno, da so proizvajalci iskreni pri obveščanju državljanov o varnosti vozil in njihovem delovanju. Zato je potrebno, da se evropskim potrošnikom v primeru ugotovljenih neskladnosti omogoči hitre, ustrezne in usklajene popravne ukrepe, vključno z vseevropskim odpoklicem vozil, če bi bilo to potrebno, obenem pa potrošnikom zagotoviti pravico do kompenzacijskih ukrepov, kot je povrnitev stroškov, zamenjava ali popravilo vozila, z zagotovljeno uporabo nadomestnega vozila.
Pomembno pa je tudi omeniti prehod na bolj trajnostni promet, ki zagotavlja učinkovite in enakopravne mobilnosti za vse ob minimizaciji nezaželenih stranskih učinkov. Ker je poročilo dobro strukturirano in zajema pomembnejše aspekte zagotavljanja varnosti v prometu, sem glasoval za njegovo sprejetje in ga tudi podprl.

Action plan on retail financial services (A8-0326/2017 - Olle Ludvigsson) SL  
 

Maloprodajne finančne storitve so sestavni del vsakdanjega življenja, žal pa trg EU na tem področju, kljub izboljšavam v zadnjih letih, ostaja še vedno precej razdrobljen.
Poenostavitev dostopa do finančnih storitev bi pripomogla k bolj harmoničnemu in bolj poštenemu enotnemu trgu, poleg tega bi od tega potrošniki imeli koristi v obliki dostopnosti, padca cen in izboljšanju kakovosti storitev.
Pomembno je, da se ne dela razlik med domačimi in čezmejnimi ponudniki finančnih storitev. Potrošnikom je potrebno omogočiti najboljšo izbiro in jih dosledno seznaniti z vsemi pristojbinami in drugimi povezanimi stroški ter da se kljub zmanjšanju trgovinskih ovir ne niža standardov varstva potrošnikov.
Ker se strinjam s pristopom poročevalca in pozdravljam pomembnejše aspekte, ki jih je izpostavil v poročilu, sem glasoval v prid le-temu.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on making the EU a dolphinarium-free zone  
- P8_DCL(2016)0104 - Lapsed  
Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Igor ŠOLTES , Javier NART , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Molly SCOTT CATO , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI  
Date opened : 03-10-2016
Lapse date : 03-01-2017
Number of signatories : 46 - 04-01-2017
Written declaration on increasing energy efficiency in rural, mountainous and remote areas  
- P8_DCL(2016)0103 - Lapsed  
Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nedzhmi ALI , Franc BOGOVIČ , Igor ŠOLTES , Ilhan KYUCHYUK , Isabella DE MONTE , Nicola CAPUTO , Patricija ŠULIN , Pavel POC  
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 101 - 13-12-2016
Written declaration on promoting fish consumption  
- P8_DCL(2016)0095 - Lapsed  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Jozo RADOŠ , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Ruža TOMAŠIĆ , Ivana MALETIĆ , Anna ZÁBORSKÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marian HARKIN , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI , Igor ŠOLTES  
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 66 - 13-12-2016

Declarations 

Declaration of financial interests