Linnéa ENGSTRÖM : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 08-10-2014 / 01-07-2019 : Group of the Greens/European Free Alliance - Member

National parties 

 • 08-10-2014 / 01-07-2019 : Miljöpartiet de gröna (Sweden)

Vice-Chair 

 • 05-11-2014 / 18-01-2017 : Committee on Fisheries
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Fisheries

Member 

 • 20-10-2014 / 04-11-2014 : Committee on Fisheries
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Committee on Fisheries

Substitute 

 • 14-10-2014 / 18-01-2017 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 14-10-2014 / 18-01-2017 : Committee on Women's Rights and Gender Equality
 • 14-10-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the People's Republic of China
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Women's Rights and Gender Equality

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur 
A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as rapporteur 
Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Fisheries Control Agency for the financial year 2015  
- PECH_AD(2017)592433 -  
-
PECH 

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

POSITION IN THE FORM OF AMENDMENTS on The implementation of the Charter of Fundamental Rights of the European Union in the EU institutional framework  
- FEMM_AD(2018)630739 -  
-
FEMM 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council  
- ENVI_AD(2018)627712 -  
-
ENVI 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment  
- PECH_AD(2018)625586 -  
-
PECH 

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Draft recommendation following the inquiry on money laundering, tax avoidance and tax evasion (B8-0660/2017) SV  
 

Vi har röstat för betänkandet då det innehåller ett femtiotal bra och viktiga förslag för att bekämpa skatteflykt. Vi är dock emot den icke-bindande uppmaningen i §210 att ändra regelverket så att skattefrågor i allmänhet ska kunna beslutas med kvalificerad majoritet istället för enhällighet. Det röstade vi emot, men förlorade. Det är dock inte tillräckligt skäl att avvisa betänkandet som helhet.
Om frågan om att ta bort vetorätten för alla skattefrågor tas upp i rådet utgår vi från att minst ett land kommer att stoppa förslaget genom att använda sitt veto.
Vi är emot att ge EU beskattningsrätt, men vill gärna att EU använder de verktyg som redan finns i fördraget för att med kvalificerad majoritet genomföra åtgärder mot skatteflykt.
Detta betänkande är ett viktigt steg för att se till att komma till rätta med den skatteflykt som varje år kostar EU-länderna enorma summor som skulle göra mycket bättre nytta i välfärden och som investeringar.

Inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry into the 2030 climate and energy framework (A8-0262/2017 - Norbert Lins) SV  
 

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on the international mapping of floating garbage patches  
- P8_DCL(2016)0093 - Lapsed  
Alain CADEC , Angélique DELAHAYE , Ricardo SERRÃO SANTOS , Simona BONAFÈ , Marco AFFRONTE , Norica NICOLAI , Linnéa ENGSTRÖM , Remo SERNAGIOTTO , Werner KUHN , Liadh NÍ RIADA  
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 86 - 13-12-2016
Written declaration on taxation applied to women’s sanitary products such as tampons  
- P8_DCL(2016)0089 - Lapsed  
Karima DELLI , Linnéa ENGSTRÖM , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Molly SCOTT CATO , Josep-Maria TERRICABRAS , Ernest URTASUN , Monika VANA , Ángela VALLINA , Merja KYLLÖNEN , Laura AGEA , Fabio Massimo CASTALDO , Marisa MATIAS , Eleonora EVI , Anneliese DODDS  
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 109 - 13-12-2016
Written declaration on the reduction of microplastic pollution  
- P8_DCL(2016)0006 - Lapsed  
Catherine BEARDER , Roberta METSOLA , Ricardo SERRÃO SANTOS , Margrete AUKEN , Brian HAYES , Gerben-Jan GERBRANDY , Marco AFFRONTE , Linnéa ENGSTRÖM , Françoise GROSSETÊTE , José Inácio FARIA , Kathleen VAN BREMPT  
Date opened : 01-02-2016
Lapse date : 01-05-2016
Number of signatories : 340 - 02-05-2016

Declarations 

Declaration of financial interests