• Jiří   PAYNE  

Jiří PAYNE : Written explanations of vote - 8th parliamentary term 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Composition of the European Parliament (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) CS  
 

Podporuji snížení počtu poslanců EP po odchodu britské delegace, je-li méně států, mělo by být méně poslanců. Některé státy se na uvolněná křesla vrhly jako na kořist. Přitom medvěd ještě běhá po lese.

Automated data exchange with regard to vehicle registration data in Portugal (A8-0017/2018 - Ignazio Corrao) CS  
 

Výměna dat má podle pravidla subsidiarity probíhat na úrovni členských států. Návrh je porušením článku 5 Lisabonské smlouvy (smlouvy o Evropské unii).

Promotion of the use of energy from renewable sources (A8-0392/2017 - José Blanco López) CS  
 

Evropská unie se pokouší regulovat oblasti, které mají patřit do výhradní kompetence členských států.

Conservation of fishery resources and protection of marine ecosystems through technical measures (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) CS  
 

Nesouhlasím s používáním elektrošoků a výbušnin při lovu ryb, nesouhlasím s tím, aby se to EU pokoušela regulovat.

Women, gender equality and climate justice (A8-0403/2017 - Linnéa Engström) CS  
 

Podle článku 21 Charty základních práv Evropské unie „je zakázána jakákoliv diskriminace, zejména na základě pohlaví...“. Celý text je koncipován tak, že diskriminuje muže a je vůči mužům urážlivý, a proto je v rozporu se základními dokumenty Evropské unie a spadá do kategorie porušování lidských práv.