Ralph PACKET : 8th parliamentary term 

Political groups 

  • 22-11-2018 / 01-07-2019 : European Conservatives and Reformists Group - Member

National parties 

  • 22-11-2018 / 01-07-2019 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgium)

Member 

  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Committee on Economic and Monetary Affairs
  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Substitute 

  • 27-11-2018 / 01-07-2019 : Committee on International Trade
  • 27-11-2018 / 01-07-2019 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
  • 27-11-2018 / 01-07-2019 : Delegation for relations with India

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Opinions - as rapporteur 
Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Programme for single market, competitiveness of enterprises, including small and medium-sized enterprises, and European statistics and repealing Regulations (EU) No 99/2013, (EU) No 1287/2013, (EU) No 254/2014, (EU) No 258/2014, (EU) No 652/2014 and (EU) 2017/826  
- ECON_AD(2018)628583 -  
-
ECON 

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Banking Authority for the financial year 2017  
- ECON_AD(2019)629651 -  
-
ECON 
OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Securities and Markets Authority for the financial year 2017  
- ECON_AD(2019)629653 -  
-
ECON 
OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Insurance and Occupational Pensions Authority for the financial year 2017  
- ECON_AD(2019)629654 -  
-
ECON 

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Conservation of fishery resources and protection of marine ecosystems through technical measures (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) NL  
 

De N-VA-delegatie verwelkomt de modernisering van de technische maatregelen ter uitvoering van het hervormde gemeenschappelijk visserijbeleid, en in het bijzonder de meer regionalistische aanpak die de lidstaten in staat stelt maatwerk te gebruiken voor de visserij in hun gebied.
De N-VA steunt het compromis dat een definitief verbod op pulsvisserij doorvoert vanaf juli 2021 en de mogelijkheid die het lidstaten biedt om dit al eerder te doen binnen de twaalfmijlszone. Ze betreurt dat tijdens de overgangsregeling een deel van de Nederlandse vloot de techniek nog mag gebruiken. Deze techniek heeft nog niet bewezen dat ze niet schadelijk is voor de visbestanden. Onze Vlaamse vissers hebben het recht om op een eerlijke manier hun boterham te verdienen en mogen niet het slachtoffer worden van de oneerlijke concurrentie met Nederlandse vissers.

Estimates of revenue and expenditure for the financial year 2020 – Section I – European Parliament (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) NL  
 

De N-VA stemt tegen de resolutie met de raming van de uitgaven en ontvangsten van het Europees Parlement voor 2020. Met 2 050 miljard euro komen de uitgaven voor het eerst uit boven de 2 miljard euro, een stijging van 2,68 % ten opzichte van 2019. Vorig jaar werden, omwille van het verkiezingsjaar, de kosten nog net onder 2 miljard euro gehouden. Hoewel een deel van de extra uitgaven onvermijdelijk is aangezien ze gekoppeld zijn aan een index worden er kansen gemist om te besparen en over te gaan naar een transparantere werking. Zo wordt er in 2020 voor politieke partijen en stichtingen in totaal 63 miljoen euro voorzien, een stijging met meer dan 13 miljoen euro ten opzichte van 2018, het vorige niet-verkiezingsjaar. De N-VA wil de steun aan Europese politieke partijen en stichtingen liever geheel afschaffen. Partijen krijgen reeds steun in hun eigen lidstaat/regio waar ze dichtbij hun kiezer staan.

Report on financial crimes, tax evasion and tax avoidance (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) NL  
 

De N-VA wil financiële misdrijven, belastingontduiking en agressieve belastingontwijking keihard aanpakken. Dit kan door de samenwerking en informatie-uitwisseling op alle gebieden tussen de vele betrokken autoriteiten te verbeteren. We zijn ook blij dat de laatste jaren een zeer grote stap vooruit is gezet in de internationale samenwerking binnen de OESO en waar noodzakelijk binnen de EU.
Een aantal aanbevelingen uit dit TAXE 3-verslag zijn voor ons echter onaanvaardbaar. Bijvoorbeeld de invoering van de CCCTB en het voorstel om over te gaan op een gekwalificeerde meerderheid van stemmen (QMV) inzake fiscaliteit lijken ons overbodig en onwenselijk. Dit verklaart onze onthouding.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Declarations 

Declaration of financial interests