Paavo VÄYRYNEN : 8th parliamentary term 

Political groups 

  • 01-07-2014 / 11-06-2018 : Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe - Member

National parties 

  • 01-07-2014 / 11-06-2018 : Suomen Keskusta (Finland)

Vice-Chair 

  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Development
  • 25-01-2017 / 11-06-2018 : Committee on Development

Member 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Committee on Development
  • 14-07-2014 / 11-06-2018 : Delegation to the EU-Russia Parliamentary Cooperation Committee
  • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Committee on Development

Substitute 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Foreign Affairs
  • 19-01-2017 / 11-06-2018 : Committee on Foreign Affairs

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur 
A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Reports - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

REPORT on increasing the effectiveness of development cooperation  
- A8-0322/2016 -  
-
DEVE 

Opinions - as rapporteur 
Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the Partnership and Cooperation Agreement between the EU and Iraq  
- DEVE_AD(2018)620878 -  
-
DEVE 
OPINION on Peace Support Operations - EU engagement with the UN and the African Union  
- DEVE_AD(2016)575372 -  
-
DEVE 
OPINION on the Recommendation on the 71st session of the United Nations General Assembly  
- DEVE_AD(2016)578547 -  
-
DEVE 

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast)  
- DEVE_AD(2017)609284 -  
-
DEVE 

Motions for resolutions 
Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Establishing the European Defence Industrial Development Programme aiming at supporting the competitiveness and innovative capacity of the EU defence industry (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) FI  
 

Vastustin siirtymistä neuvotteluihin puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman perustamisesta EU:n puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja innovointikapasiteetin tukemiseksi, koska en kokenut että valiokunnan mietintö on hyvä pohja neuvotteluille. Tehokkain tapa edistää puolustustarviketeollisuuden kehitystä on parantaa alan sisämarkkinoiden toimivuutta. EU-rahoitus johtaisi käytännössä kansallisen rahoituksen vähenemiseen. Varojen kierrättäminen Brysselin kautta ei ole järkevää.

Banking Union - Annual Report 2017 (A8-0019/2018 - Sander Loones) FI  
 

Äänestin pankkiunionia koskevaa vuoden 2017 vuosikertomusta käsitellyttä mietintöä vastaan. Pankkiunioni ja siihen liittyvät yhteinen varautumisjärjestely ja talletussuojarahasto ovat täysin vääriä tapoja vastata euroalueen velkakriisin aiheuttamiin ongelmiin. Missään vaiheessa euroalueen ongelmat eivät ole liittyneet sääntöjen ja institutionaalisen rakenteen puuttumiseen, vaan siihen, että euroalueeseen on kuulunut kansantalouksiltaan ja kulttuureiltaan aivan liian erilaisia jäsenmaita.

Composition of the European Parliament (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) FI  
 

Äänestin parlamentin kokoonpanoa koskevaa mietintöä käsiteltäessä ylikansallisia listoja vastaan. Ne olisivat jopa federalismin periaatteiden vastaisia. Ne olisivat askel EU:n kehittämiseksi yhtenäisvaltion suuntaan.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on combating online hate and extremism  
- P8_DCL(2016)0077 - Lapsed  
Ivan JAKOVČIĆ , Paavo VÄYRYNEN , Patricija ŠULIN , Péter NIEDERMÜLLER , Jozo RADOŠ , Heinz K. BECKER , Angel DZHAMBAZKI , Iskra MIHAYLOVA , Anna ZÁBORSKÁ , Miriam DALLI , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Filiz HYUSMENOVA , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Zigmantas BALČYTIS  
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 143 - 13-12-2016

Declarations 

Declaration of financial interests