Kazimierz Michał UJAZDOWSKI : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 01-07-2014 / 12-04-2018 : European Conservatives and Reformists Group - Member
 • 13-04-2018 / 01-07-2019 : Non-attached Members

National parties 

 • 01-07-2014 / 30-05-2017 : Prawo i Sprawiedliwość (Poland)
 • 31-05-2017 / 01-07-2019 : Independent (Poland)

Vice-Chair 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Constitutional Affairs

Member 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Committee on Constitutional Affairs
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Belarus
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Constitutional Affairs

Substitute 

 • 01-07-2014 / 02-07-2015 : Committee on Petitions
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
 • 14-07-2014 / 12-04-2018 : Delegation to the EU-Moldova Parliamentary Association Committee
 • 19-01-2017 / 12-04-2018 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur 
A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Reports - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as rapporteur 
Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on monitoring the application of EU law 2016  
- AFCO_AD(2018)618186 -  
-
AFCO 
OPINION on monitoring the application of EU law 2015  
- AFCO_AD(2017)603107 -  
-
AFCO 

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the situation in Hungary (pursuant to the European Parliament resolution of 17 May 2017)  
- AFCO_AD(2018)615423 -  
-
AFCO 
OPINION on the Annual Reports 2015-2016 on subsidiarity and proportionality  
- AFCO_AD(2018)613535 -  
-
AFCO 
OPINION on the establishment of an EU mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights  
- AFCO_AD(2016)578528 -  
-
AFCO 

Motions for resolutions 
Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

EU-Singapore Free Trade Agreement (resolution) (A8-0048/2019 - David Martin) PL  
 

Umowa handlowa między UE a Singapurem wzmacnia eksporterów europejskich na rynku singapurskim, ale pośrednio także na rynku azjatyckim, coraz bardziej atrakcyjnym dla naszych eksporterów, którzy już teraz posiadają swoje biura regionalne w Singapurze. Dlatego też poparłem przyjętą przez Parlament Europejski rezolucję, która popiera zawarcie tej umowy leżącej w interesie Europy, jak i Polski.

Treaty establishing the Transport Community (A8-0022/2019 - Karima Delli) PL  
 

Wspólnota Transportowa jest to narzędzie, które ma na celu pogłębienie współpracy Unii Europejskiej jako całości z państwami Bałkanów Zachodnich w obszarze związanym z transportem kołowym, szynowym, rzecznym i morskim. Unia Europejska przez wiele lat wypracowała pewne standardy dotyczące transportu w zakresie bezpieczeństwa, norm pracy, dorobku prawnego, a także norm technicznych pojazdów, jak i samej infrastruktury. Dzielenie się tym dorobkiem z państwami Bałkanów pozostającymi poza Unią przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa obywateli Unii podróżujących po Bałkanach w krótkiej perspektywie oraz zwiększy komfort w dalszym okresie. Uważam, że jest to potrzebna i dobra inicjatywa, która jeszcze bardziej zacieśni współpracę tych państw w zakresie handlu i turystyki. Dlatego też zagłosowałem za udzieleniem poparcia w celu przyjęcia Traktatu o Wspólnocie Transportowej.

EU-Morocco Sustainable Fisheries Partnership Agreement (A8-0027/2019 - Alain Cadec) PL  
 

Unia Europejska oraz Królestwo Marokańskie są dobrymi sąsiadami, których współpraca w zakresie handlu rozwija się dynamicznie. Bliskość geograficzna, dzielona przez Morze Śródziemne, stwarza wyzwania, którym oba podmioty muszą sprostać. Wypracowana umowa reguluje kwestie sporne, takie jak rekompensaty, limity połowów, przyczyniając się do rozwoju sektora przetwórstwa ryb w Saharze Zachodniej, a tym samym do sytuacji ludzi tam zamieszkujących. Nowa umowa, po konsultacjach z grupami bezpośrednio zainteresowanymi, uwzględnia także liczne roszczenia sektora rybnego UE. Na skutek przyjętych rozwiązań zagłosowałem za poparciem umowy.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Individual motions for resolutions  
Any Member may table a motion for resolution on a matter falling within the spheres of activity of the EU. Admissible motions are referred to the committee responsible, which shall decide what procedure is to be followed. Rule 143

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on the reform in the field of higher education in Belarus  
- P8_DCL(2016)0122 - Lapsed  
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Angel DZHAMBAZKI , Heidi HAUTALA , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Krystyna ŁYBACKA , Momchil NEKOV , Michaela ŠOJDROVÁ , Algirdas SAUDARGAS , Jaromír ŠTĚTINA , Kazimierz Michał UJAZDOWSKI , Julie WARD  
Date opened : 21-11-2016
Lapse date : 21-02-2017
Number of signatories : 74 - 22-02-2017

Declarations 

Declaration of financial interests