Mirosław PIOTROWSKI : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : European Conservatives and Reformists Group - Member

National parties 

 • 01-07-2014 / 08-10-2014 : Prawo i Sprawiedliwość (Poland)
 • 09-10-2014 / 01-07-2019 : Niezależny (Poland)

Member 

 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Committee on Transport and Tourism
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Regional Development
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Regional Development

Substitute 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Foreign Affairs
 • 14-07-2014 / 18-05-2016 : Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly
 • 17-06-2016 / 01-07-2019 : Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Foreign Affairs

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur 
A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Reports - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as rapporteur 
Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Connecting Europe Facility and repealing Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014  
- REGI_AD(2018)626678 -  
-
REGI 

Motions for resolutions 
Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Decision establishing a European Peace Facility (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) PL  
 

W przegłosowanym sprawozdaniu dotyczącym ustanowienia Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju wskazano, że główne decyzje w sprawie wykorzystania środków z tegoż instrumentu podejmowane będą na szczeblu Rady, jakkolwiek nie wiadomo, czy jednomyślnie czy też większością kwalifikowaną. Ponadto rola państw członkowskich w kierowaniu codziennymi działaniami zostanie ograniczona, gdyż prowadzić je będzie Europejska Służba Działań Zewnętrznych. Dlatego w głosowaniu nad tym sprawozdaniem postanowiłem wstrzymać się od głosu.

Annual report 2017 on the protection of the European Union’s financial interests- fight against fraud (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu) PL  
 

W przegłosowanym sprawozdaniu podkreśla się potrzebę zwalczania wszelkich form korupcji i wzywa się państwa członkowskie do ściślejszej współpracy w obszarze wymiany informacji. Sprawozdanie zawiera wiele innych zapisów, które należy poprzeć. Jednocześnie jednak odwołuje się do ustanowienia Prokuratury Europejskiej, co jest kontrowersyjne z punktu widzenia mojego kraju. Dlatego też zagłosowałem przeciwko temu sprawozdaniu.

Findings and recommendations of the Special Committee on Terrorism (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) PL  
 

Od dawna apeluję do decydentów UE, by włączyli się w działania mające na celu zwalczanie terroryzmu. Zaniechania w tym zakresie skutkują tak tragicznymi wydarzeniami jak wczorajszy zamach w Strasburgu. Miał on miejsce w przeddzień głosowania nad sprawozdaniem Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu.
Jednakże część zapisów w nim zawartych budzi poważne zastrzeżenia co do prawdziwych intencji jego autorów. Na przykład w ustępie 36 Parlament domaga się „przejrzystej kontroli i akredytowania jedynie tych programów edukacji teologicznej, które są w pełni zgodne z wartościami demokracji, praworządności, praw człowieka, neutralnością i demokratycznym laicyzmem państw europejskich”. Nie bardzo wiadomo, jak można pogodzić teologię z laicyzmem.
W ustępie 38 z kolei Parlament wzywa państwa członkowskie do zamykania tych miejsc kultu religijnego, które „nie przestrzegają zasad demokracji i praworządności oraz praw człowieka”. Mogłoby to doprowadzić do poważnych nadużyć w zakresie wolności religijnych. Dlatego głosowałem przeciwko temu sprawozdaniu.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Declarations 

Declaration of financial interests