Andi CRISTEA : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament - Member

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Romania)

Chair 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Moldova Parliamentary Association Committee

Vice-Chair 

 • 24-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Foreign Affairs

Member 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Foreign Affairs
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommittee on Human Rights
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegation to the EU-Moldova Parliamentary Association Committee
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Conference of Delegation Chairs
 • 19-01-2017 / 23-01-2017 : Committee on Foreign Affairs
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommittee on Human Rights

Substitute 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on the Internal Market and Consumer Protection
 • 10-10-2014 / 22-10-2015 : Delegation to the EU-Turkey Joint Parliamentary Committee
 • 22-10-2015 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Armenia Parliamentary Partnership Committee, EU-Azerbaijan Parliamentary Cooperation Committee and the EU-Georgia Parliamentary Association Committee
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on the Internal Market and Consumer Protection

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Opinions - as rapporteur 
Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financial rules applicable to the general budget of the Union and amending Regulation (EC) No 2012/2002, Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) 1301/2013, (EU) No 1303/2013, EU No 1304/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013, (EU) No 1307/2013, (EU) No 1308/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council and Decision No 541/2014/EU of the European Parliament and of the Council  
- AFET_AD(2017)597548 -  
-
AFET 

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the implementation of the Joint Staff Working Document (SWD(2015)0182) - Gender equality and women’s empowerment: transforming the lives of girls and women through EU external relations 2016-2020  
- AFET_AD(2018)612256 -  
-
AFET 
OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council providing macro-financial assistance to the Republic of Moldova  
- AFET_AD(2017)599716 -  
-
AFET 

Motions for resolutions 
Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations 
Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Computerising the movement and surveillance of excise goods (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) RO  
 

Obiectivul propunerii este să extindă sistemul pentru monitorizarea și circulația produselor supuse accizelor la circulația în interiorul UE a produselor accizabile eliberate pentru consum, pentru a simplifica procedura aplicabilă unei astfel de circulații și pentru a permite o monitorizare adecvată a acesteia și pentru a oferi o bază pentru guvernanța viitoarelor automatizări ale proceselor definite de legislația Uniunii referitoare la accize, în cazul în care se consideră că sunt benefice astfel de automatizări.
Am votat modificările ce vizează majoritatea dispozițiilor din decizie, astfel încât decizia să fie formulată în termeni mai generali pentru a putea fi posibilă automatizarea oricărei proceduri utilizate pentru circulația și controlul produselor supuse accizelor.

Exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting for the period 2021-2027 (Pericles IV programme) (A8-0069/2019 - Dennis de Jong) RO  
 

Evaluarea la jumătatea perioadei a demonstrat că, în general, programul Pericles 2020 își îndeplinește obiectivele. Au fost exprimate preocupări cu privire la neparticiparea la program a autorităților naționale competente, deoarece, în practică, de activitățile acestuia beneficiază în principal autoritățile franceze, spaniole și italiene. Participarea autorităților naționale competente din statele membre poate fi îmbunătățită prin implicarea lor mai puternică în elaborarea programelor de lucru anuale.
Am votat pentru o serie de indicatori care evaluează direct eficacitatea activităților programului.

Treaty establishing the Transport Community (A8-0022/2019 - Karima Delli) RO  
 

Tratatul de instituire a Comunității transporturilor (TCT) își propune să adopte o abordare mai cuprinzătoare în materie de cooperare, care să implice alte politici de transport și domenii conexe transporturilor. Tratatul urmărește crearea unei comunități a transporturilor în sectorul transportului rutier, feroviar, maritim și pe căile navigabile interioare, precum și dezvoltarea rețelei de transport dintre Uniunea Europeană și Balcanii de Vest, denumită „Comunitatea transporturilor”. Comunitatea transporturilor se bazează pe integrarea treptată a piețelor de transport din Balcanii de Sud-Vest în piața transporturilor din Uniunea Europeană, inclusiv în domeniul standardelor tehnice, al interoperabilității, al siguranței, al securității, al gestionării traficului, al politicii sociale, al achizițiilor publice și al mediului, pentru toate modurile de transport cu excepția celui aerian.
Am votat pentru TCT, care este benefic procesului de aderare din Balcanii de Vest și stimulează cooperarea regională și procesul de reformă în contextul inițiativei Grupului celor șase din Balcanii de Vest, precum și implementarea TEN-T extinsă la Balcanii de Vest.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on the EU’s relationship with third countries that benefit directly from corruption within the EU  
- P8_DCL(2016)0032 - Lapsed  
Cătălin Sorin IVAN , Santiago FISAS AYXELÀ , Renate WEBER , Daciana Octavia SÂRBU , Viorica DĂNCILĂ , Andi CRISTEA , Damian DRĂGHICI , Claudia ȚAPARDEL , Derek VAUGHAN , Christel SCHALDEMOSE , Victor NEGRESCU , Emilian PAVEL  
Date opened : 11-04-2016
Lapse date : 11-07-2016
Number of signatories : 90 - 12-07-2016

Declarations 

Declaration of financial interests 

Declarations of participation by Members in events organised by third parties