Algirdas SAUDARGAS : 8th parliamentary term 

Political groups 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Member

National parties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (Lithuania)

Member 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Industry, Research and Energy
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Industry, Research and Energy

Substitute 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Culture and Education
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Belarus
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Culture and Education

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur 
A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Reports - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on language equality in the digital age  
- ITRE_AD(2018)618316 -  
-
ITRE 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on certain permitted uses of works and other subject-matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print disabled and amending Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society  
- CULT_AD(2017)595579 -  
-
CULT 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the cross-border exchange between the Union and third countries of accessible format copies of certain works and other subject-matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print disabled  
- CULT_AD(2017)595580 -  
-
CULT 

Motions for resolutions 
Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Common system of value added tax as regards the special scheme for small enterprises (A8-0260/2018 - Tom Vandenkendelaere) LT  
 

Kaip krikščioniui demokratui, remiančiam socialios rinkos principus, man yra svarbu, kad mažas ir vidutinis verslas atrastų ir išlaikytų savo galimybes rinkoje ir galėtų visavertiškai konkuruoti su didžiuoju verslu – tiek valstybėje, kurioje yra registruotas, tiek visoje Europos Sąjungoje. Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) dažnai būna šeimos įmonės, taip pat bendruomenėms aktualūs nišiniai verslai.
Palaikau šią direktyvą, nes ja siekiama palengvinti mažoms ir vidutinėms įmonėms tenkančios pridėtinės vertės mokesčio (PVM) administravimo naštą bei suteikti mokesčio lengvatas, jei neviršijama tam tikra nustatyta metinė apyvarta. Pasiūlymai atvers galimybes MVĮ naudotis PVM mokesčio lengvatomis – paprastai atleidimu nuo PVM – ir kitose Europos Sąjungos šalyse – ne tik toje šalyje, kur įmonė yra registruota. Tai mažins konkurencijos disbalansą tarp skirtingose valstybėse narėse registruotų mažųjų įmonių. Pritariu Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto siūlymui sukurti internetinį portalą, kuriame įmonės iš skirtingų valstybių narių praneštų apie ketinimą naudotis atleidimo nuo PVM galimybe. Tokiu būdu bendroji ES rinka nuosekliai judės link visiško nacionalinių sistemų suderinimo neapmokestinimo PVM srityje ir galimybės visoje Sąjungoje suderinti atleidimo nuo PVM ribas.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on the reform in the field of higher education in Belarus  
- P8_DCL(2016)0122 - Lapsed  
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Angel DZHAMBAZKI , Heidi HAUTALA , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Krystyna ŁYBACKA , Momchil NEKOV , Michaela ŠOJDROVÁ , Algirdas SAUDARGAS , Jaromír ŠTĚTINA , Kazimierz Michał UJAZDOWSKI , Julie WARD  
Date opened : 21-11-2016
Lapse date : 21-02-2017
Number of signatories : 74 - 22-02-2017

Declarations 

Declaration of financial interests