Marco PANNELLA : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 16-01-2007 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Juhatuse liige
 • 17-01-2007 / 13-07-2009 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Lista Emma Bonino (Itaalia)

Liikmed 

 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Õiguskomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 22-07-2004 / 11-07-2006 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 30-07-2004 / 14-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa rahvahääletus  
- P6_DCL(2007)0028 - Kehtivuse kaotanud  
Marco CAPPATO , Gérard ONESTA , Riccardo VENTRE , Józef PINIOR , Marco PANNELLA  
Algatatud : 12-03-2007
Tähtaeg : 12-06-2007
Allakirjutanute arv : 103 - 12-06-2007
Kirjalik deklaratsioon: Võimaluste ebavõrdsus juurdepääsul Itaalia avalik-õiguslikule ringhäälingule ja poliitilise teabe mitmekesisuse tagamine Itaalias  
- P6_DCL(2005)0081 - Kehtivuse kaotanud  
Luca ROMAGNOLI , Carlo FATUZZO , Marco PANNELLA  
Algatatud : 12-12-2005
Tähtaeg : 12-03-2006
Allakirjutanute arv : 29 - 12-03-2006

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.