• Francis   WURTZ  

Francis WURTZ : Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Kuues ametiaeg 

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Natsisümbolite ja natsisümboolikaga esemete tootmise, müügi ja levitamise keeld Euroopa Liidus  
- P6_DCL(2009)0004 - Kehtivuse kaotanud  
Alain HUTCHINSON , Gérard DEPREZ , Pierre JONCKHEER , José RIBEIRO E CASTRO , Francis WURTZ  
Algatatud : 02-02-2009
Tähtaeg : 07-05-2009
Allakirjutanute arv : 149 - 08-05-2009
Kirjalik deklaratsioon: Mitmekeelsus, mis on demokraatia ja läbipaistvuse nurgakivi kodanike hüvanguks liikmesriikides  
- P6_DCL(2008)0048 - Kehtivuse kaotanud  
Anna ZÁBORSKÁ , Bernd POSSELT , Francis WURTZ , Zita GURMAI , Marian HARKIN  
Algatatud : 19-05-2008
Tähtaeg : 09-10-2008
Allakirjutanute arv : 281 - 09-10-2008