Francis WURTZ : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Esimees

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Parti communiste français (Prantsusmaa)

Liikmed 

 • 20-07-2004 / 12-12-2006 : Esimeeste konverents
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 13-12-2006 / 13-07-2009 : Esimeeste konverents
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 31-01-2007 / 11-12-2007 : Väliskomisjon
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Eelarvekomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon Euroopa — Vahemere piirkonna parlamentaarses assamblees
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Eelarvekomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Eelarvekomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Väliskomisjon

all-activities 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Natsisümbolite ja natsisümboolikaga esemete tootmise, müügi ja levitamise keeld Euroopa Liidus  
- P6_DCL(2009)0004 - Kehtivuse kaotanud  
Alain HUTCHINSON , Gérard DEPREZ , Pierre JONCKHEER , José RIBEIRO E CASTRO , Francis WURTZ  
Algatatud : 02-02-2009
Tähtaeg : 07-05-2009
Allakirjutanute arv : 149 - 08-05-2009
Kirjalik deklaratsioon: Mitmekeelsus, mis on demokraatia ja läbipaistvuse nurgakivi kodanike hüvanguks liikmesriikides  
- P6_DCL(2008)0048 - Kehtivuse kaotanud  
Anna ZÁBORSKÁ , Bernd POSSELT , Francis WURTZ , Zita GURMAI , Marian HARKIN  
Algatatud : 19-05-2008
Tähtaeg : 09-10-2008
Allakirjutanute arv : 281 - 09-10-2008

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.