Lucas HARTONG : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 22-06-2010 / 30-06-2014 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad 

 • 22-06-2010 / 30-06-2014 : Partij voor de Vrijheid (Madalmaad)

Liikmed 

 • 23-06-2010 / 30-06-2011 : 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjon
 • 23-06-2010 / 18-01-2012 : Eelarvekomisjon
 • 23-06-2010 / 09-09-2012 : Delegatsioon Korea poolsaare riikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Eelarvekomisjon
 • 10-09-2012 / 30-06-2014 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 22-06-2010 / 08-12-2010 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 22-06-2010 / 30-06-2014 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 11-02-2011 / 18-01-2012 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Eelarvekontrollikomisjon

all-activities 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Küsimused juhatusele, esimeeste konverentsile ja kvestoritele  
Parlamendiliikmed võivad esitada presidendile küsimusi juhatuse, esimeeste konverentsi ja kvestorite ülesannete täitmise kohta. Kodukorra artikli 32 lõige 2

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon