Alonso José PUERTA : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 12-10-1999 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete/ Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Liige
 • 13-10-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete/ Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Izquierda Unida (Hispaania)

Asepresident 

 • 20-07-1999 / 14-01-2002 : Euroopa Parlament
 • 20-07-1999 / 14-01-2002 : Euroopa Parlamendi juhatus
 • 15-01-2002 / 19-07-2004 : Euroopa Parlament
 • 15-01-2002 / 19-07-2004 : Euroopa Parlamendi juhatus

Liikmed 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Regionaalpoliitika, transpordi ja turismi komitee
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Austraalia ning Uus-Meremaa vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Regionaalpoliitika-, transpordi- ja turismikomisjon
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikide ja Mehhikoga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Esmaõiguse komitee
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Põhiseaduskomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: on terrorism in Spain EN  
- P5_DCL(2000)0013 - Vastu võetud  
Joan COLOM i NAVAL , Rosa DÍEZ GONZÁLEZ , Gerardo GALEOTE , Alonso José PUERTA , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Algatatud : 18-09-2000
Tähtaeg : 18-12-2000
Vastu võetud (kuupäev) : 05-05-2004
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P5_TA(2000)0494
Allakirjutanute arv : 413 - 18-12-2000