Mihail PAPAYANNAKIS : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 12-10-1999 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete/ Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Liige
 • 13-10-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete/ Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Synaspismos tis Aristeras kai tis Proodou (Kreeka)

Esimees 

 • 06-02-2002 / 30-04-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Ungari ühiskomisjonis

Aseesimees 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kalanduskomitee

Liikmed 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomitee
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Kagu-Euroopa vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomisjon
 • 06-02-2002 / 30-04-2004 : Delegatsioonide juhtide konverents

Asendusliige 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Majandus- ja rahanduskomitee
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Petitsioonide komitee
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Küprose parlamentaarses ühiskomitees
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Pealtkuulamissüsteemi Echeloni ajutine komisjon
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Suu- ja sõrataudi ajutine komisjon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Põhiseaduskomisjon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Petitsioonikomisjon
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Küprose ühiskomisjonis

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Recommendation for second reading on the Council common position for adopting a European Parliament and Council regulation establishing a system for the identification and registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and beef products and repealing Council Regulation (EC) No 820/97 - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN  
- A5-0193/2000 -  
-
ENVI 
Report on the proposal for a European Parliament and Council Regulation establishing a system for the identification and registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and beef products and repealing Council Regulation (EC) No 820/97 (Hughes procedure) - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN  
- A5-0088/2000 -  
-
ENVI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: on a ban on cat and dog fur EN  
- P5_DCL(2003)0017 - Vastu võetud  
Struan STEVENSON , Bob van den BOS , Nelly MAES , Mihail PAPAYANNAKIS , Phillip WHITEHEAD  
Algatatud : 22-09-2003
Tähtaeg : 22-12-2003
Vastu võetud (kuupäev) : 18-12-2003
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P5_TA(2003)0605
Allakirjutanute arv : 346 - 18-12-2003
Kirjalik deklaratsioon: on the election of the President of the European Commission by the European Parliament EN  
- P5_DCL(2002)0017 - Vastu võetud  
Jo LEINEN , Alain LAMASSOURE , Cecilia MALMSTRÖM , Monica FRASSONI , Mihail PAPAYANNAKIS  
Algatatud : 17-10-2002
Tähtaeg : 17-01-2003
Vastu võetud (kuupäev) : 16-01-2003
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P5_TA(2003)0027
Allakirjutanute arv : 320 - 16-01-2003
Kirjalik deklaratsioon: on a Constitution for Europe EN  
- P5_DCL(2001)0003 - Kehtivuse kaotanud  
Daniel COHN-BENDIT , Andrew DUFF , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Mihail PAPAYANNAKIS  
Algatatud : 21-03-2001
Tähtaeg : 21-06-2001
Allakirjutanute arv : 138 - 21-06-2001