Phil PRENDERGAST : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 21-04-2011 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 21-04-2011 / 30-06-2014 : Labour Party (Iirimaa)

Liikmed 

  • 09-05-2011 / 18-01-2012 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
  • 09-05-2011 / 30-06-2014 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Asendusliige 

  • 05-05-2011 / 18-01-2012 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
  • 05-05-2011 / 18-01-2012 : Petitsioonikomisjon
  • 05-05-2011 / 30-06-2014 : Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Petitsioonikomisjon

all-activities 

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul  
- IMCO_AD(2013)508181 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta ning direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta  
- AGRI_AD(2013)508068 -  
-
AGRI 
ARVAMUS Euroopa kodanike ja ettevõtete 20 peamist ühisturu toimimisega seotud mureküsimust  
- PETI_AD(2012)483750 -  
-
PETI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Talidomiidiskandaal ja veel elavate ohvrite tervishoiuvajadused Euroopas  
- P7_DCL(2014)0011 - Kehtivuse kaotanud  
Nirj DEVA , Edward MCMILLAN-SCOTT , Rebecca TAYLOR , Phil BENNION , Linda McAVAN , Dame Glenis WILLMOTT , Phil PRENDERGAST , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Mairead McGUINNESS , Eleni THEOCHAROUS , Marian HARKIN  
Algatatud : 16-01-2014
Tähtaeg : 16-04-2014
Allakirjutanute arv : 108 - 17-04-2014
Kirjalik deklaratsioon: Autistlike inimeste kaitsmine kiusamise eest  
- P7_DCL(2013)0024 - Kehtivuse kaotanud  
Phil BENNION , Catherine BEARDER , Nessa CHILDERS , Nathalie GRIESBECK , Fiona HALL , Marian HARKIN , Danuta JAZŁOWIECKA , Jörg LEICHTFRIED , Bill NEWTON DUNN , Thomas MANN , Phil PRENDERGAST , Rebecca TAYLOR , Roberts ZĪLE , Angelika WERTHMANN  
Algatatud : 09-12-2013
Tähtaeg : 09-03-2014
Allakirjutanute arv : 156 - 09-03-2014

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon