Giorgio NAPOLITANO : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Democratici di Sinistra (Itaalia)

Esimees 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Esmaõiguse komitee
 • 21-01-2002 / 19-07-2004 : Põhiseaduskomisjon

Liikmed 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisjonide esimeeste konverents
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Iisraeli vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 17-01-2002 / 20-01-2002 : Põhiseaduskomisjon
 • 21-01-2002 / 19-07-2004 : Komisjonide esimeeste konverents
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Majandus- ja rahanduskomitee
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Majandus- ja rahanduskomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report on the amendments to the Rules of Procedure following the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 on the internal investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) - Committee on Constitutional Affairs EN  
- A5-0066/1999 -  
-
AFCO 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: on Giordano Bruno, a symbol of free thought in Europe EN  
- P5_DCL(2000)0017 - Kehtivuse kaotanud  
Gianni VATTIMO , Giorgio NAPOLITANO , Gianni PITTELLA , Vincenzo LAVARRA  
Algatatud : 31-10-2000
Tähtaeg : 31-01-2001
Allakirjutanute arv : 55 - 31-01-2001