Kent JOHANSSON : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 21-10-2011 / 26-01-2012 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 21-10-2011 / 30-06-2014 : Centerpartiet (Rootsi)

Aseesimees 

 • 24-04-2012 / 30-06-2013 : Delegatsioon ELi-Horvaatia parlamentaarses ühiskomisjonis

Liikmed 

 • 24-10-2011 / 18-01-2012 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 17-11-2011 / 23-04-2012 : Delegatsioon ELi-Horvaatia parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 21-10-2011 / 18-01-2012 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 21-10-2011 / 18-01-2012 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 18-04-2012 / 30-06-2014 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse meretranspordist pärit süsinikdioksiidiheite seiret, aruandlust ja kontrolli ning millega muudetakse määrust (EL) nr 525/2013  
- ITRE_AD(2014)522868 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Nutivõrkude arendamise kohalikud ja piirkondlikud tagajärjed  
- ITRE_AD(2013)516956 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Euroopa taasindustrialiseerimine konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse edendamiseks  
- FEMM_AD(2013)514686 -  
-
FEMM 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon