Renzo IMBENI : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 07-03-2000 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Liige
 • 08-03-2000 / 19-07-2004 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Democratici di Sinistra (Itaalia)

Asepresident 

 • 20-07-1999 / 14-01-2002 : Euroopa Parlament
 • 20-07-1999 / 14-01-2002 : Euroopa Parlamendi juhatus
 • 15-01-2002 / 19-07-2004 : Euroopa Parlament
 • 15-01-2002 / 19-07-2004 : Euroopa Parlamendi juhatus

Liikmed 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Koostöö- ja arengukomitee
 • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Euroopa Parlamendi liikmed Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ja Euroopa Liidu lepingu parlamentaarsel ühisassambleel (AKV-EL)
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Venemaa parlamentaarses koostöökomitees
 • 17-01-2002 / 06-02-2002 : Arengu- ja koostöökomisjon
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Kultuuri-, noorsoo-, haridus-, meedia- ja spordikomisjon
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 22-07-1999 / 10-10-2000 : Välissuhete, inimõiguste ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komitee
 • 10-10-2000 / 14-01-2002 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseküsimuste komitee
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Eelarvekontrollikomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

REPORT on the communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Assessment and future of Community humanitarian activities (Article 20 of Regulation (EC) 1257/1996) EN  
- A5-0191/2000 -  
-
DEVE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128