Florian PHILIPPOT : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 15-06-2015 / 02-10-2017 : Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioon - Liige
 • 03-10-2017 / 03-10-2017 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 03-10-2017 : Front national (Prantsusmaa)
 • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Les Patriotes (Prantsusmaa)

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Põhiseaduskomisjon
 • 14-07-2014 / 06-09-2015 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 19-01-2017 / 01-10-2017 : Põhiseaduskomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Petitsioonikomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 12-02-2015 / 14-06-2015 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 27-07-2015 / 02-10-2017 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 07-09-2015 / 02-10-2017 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 19-01-2017 / 02-10-2017 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 02-10-2017 / 02-10-2017 : Põhiseaduskomisjon
 • 18-10-2017 / 21-01-2018 : Eelarvekomisjon
 • 07-11-2017 / 01-07-2019 : Arengukomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Eurojusti ja Taani vaheline kriminaalõigusalase koostöö leping (A8-0192/2019 - Claude Moraes) FR  
 

Ce texte étend au Danemark le système Eurojust, auquel je suis opposé en raison de sa nature fédérale. Je vote donc contre.

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) FR  
 

Il s’agit d’une modification des coordinations des différents systèmes de protection sociale dans l’intérêt des travailleurs. Il paraît légitime que l’État percevant les cotisations sociales soit également celui chargé de verser les prestations chômage. Je soutiens les avancées proposées et je vote pour ce texte.

Uute raskesõidukite CO2-heitenormid (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) FR  
 

Dans le cadre des objectifs fixés par l’accord de Paris, il convient de réglementer les performances standard du secteur autoroutier afin de parvenir à la réduction des émissions de CO2. En tenant compte des innovations technologiques récentes, ce rapport actualise les exigences techniques applicables à l’industrie automobile. Je vote donc pour.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Küsimused Euroopa Keskpangale ning küsimused ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Parlamendiliige võib esitada kirjalikult vastatavaid küsimusi Euroopa Keskpangale ning küsimusi ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Sellised küsimused edastatakse esmalt vastutava komisjoni esimehele. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Vastused Euroopa Keskpangale esitatud küsimustele ning küsimustele ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Vastused parlamendiliikmete küsimustele, mis on esitatud Euroopa Keskpangale, ning küsimustele ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud  
Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon