Tonino PICULA : Variraportöörina esitatud arvamus 

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta  
- REGI_AD(2019)639988 -  
-
REGI 

Kontakt