Andrej PLENKOVIĆ : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 13-10-2016 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 13-10-2016 : Hrvatska demokratska zajednica (Horvaatia)

Esimees 

 • 08-09-2014 / 13-10-2016 : Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees

Aseesimees 

 • 07-07-2014 / 13-10-2016 : Väliskomisjon

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Väliskomisjon
 • 14-07-2014 / 07-09-2014 : Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees
 • 14-07-2014 / 13-10-2016 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 08-09-2014 / 13-10-2016 : Delegatsioonide juhtide konverents

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 13-10-2016 : Põhiseaduskomisjon
 • 09-07-2014 / 13-10-2016 : Kalanduskomisjon
 • 14-07-2014 / 13-10-2016 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks
 • 14-07-2014 / 13-10-2016 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 13-11-2014 / 13-10-2016 : Eelarvekomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja iga-aastase aruande kohta Euroopa Parlamendile  
- BUDG_AD(2015)544127 -  
-
BUDG 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud  
Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa GMO-vabade piirkondade kohta  
- P8_DCL(2016)0072 - Kehtivuse kaotanud  
Marijana PETIR , Elisabetta GARDINI , Norbert ERDŐS , Franc BOGOVIČ , Pavel POC , Ulrike MÜLLER , Bas BELDER , Barbara KAPPEL , Andrej PLENKOVIĆ , Ivana MALETIĆ  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 80 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: varastatud kultuuriväärtuste tagastamise ja nendega kauplemise vastase võitluse kohta  
- P8_DCL(2016)0049 - Kehtivuse kaotanud  
Dubravka ŠUICA , Ruža TOMAŠIĆ , Davor Ivo STIER , Andrej PLENKOVIĆ , Patricija ŠULIN , Andrey KOVATCHEV , Ivana MALETIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marijana PETIR , Bogdan Brunon WENTA , Stelios KOULOGLOU  
Algatatud : 27-04-2016
Tähtaeg : 27-07-2016
Allakirjutanute arv : 56 - 28-07-2016
Kirjalik deklaratsioon: Euroopa lipsu päeva kehtestamise kohta  
- P8_DCL(2016)0029 - Kehtivuse kaotanud  
Dubravka ŠUICA , Patricija ŠULIN , Milan ZVER , Ruža TOMAŠIĆ , Andrey KOVATCHEV , Davor Ivo STIER , Ivana MALETIĆ , Tonino PICULA , Andrej PLENKOVIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Biljana BORZAN , Jozo RADOŠ , Marijana PETIR , Ivan JAKOVČIĆ , Thomas MANN  
Algatatud : 11-04-2016
Tähtaeg : 11-07-2016
Allakirjutanute arv : 22 - 12-07-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon